Go to Trip!

Czas trwania: czerwiec – wrzesień 2020 r.
Nazwa dotowanego: Fundacja „Chmielarz”
Dofinansowanie: 4.250 zł
Wartość całkowita projektu: 5 816,01 zł


Celem projektu były działania społeczne na rzecz wsparcia mieszkańców Wojcieszowa, Kondratowa oraz Czapli i regionu Krainy Wygasłych Wulkanów oraz turystów w walce z rozpowszechniającym się koronawirusem, a także zwalczanie ich negatywnych skutków dla społeczności lokalnych (mieszkańców oraz branży turystycznej i NGO). To także wzrost aktywności mieszkańców i NGO, którzy zaangażowani byli w przygotowanie i opracowanie tras na urządzenia mobilne (za pomocą wirtualnych narzędzi). Celem pośrednim było również wypromowanie miejscowości i ich walorów oraz działań w nich prowadzonych oraz poznanie swojej „małej ojczyzny” przez mieszkańców na podstawie istniejących zasobów miejscowości w sposób innowacyjny, dotąd niepraktykowany (trasy na urządzenia mobilne) oraz poszerzenie wiedzy przez mieszkańców na temat własnych miejscowości na terenie Gmin Wojcieszów i Męcinka (Kondratów) oraz Pielgrzymka (Czaple).

Wolontariusze z terenu Gmin Wojcieszów, Męcinka oraz Pielgrzymka wytyczyli 16 tras trudno dostępnych atrakcji turystycznych prowadzących do geopunktów oraz innych atrakcji turystycznych. Trasy zostały wytyczone za pomocą specjalnego odbiornika GPS, z funkcją ich zapisywania. Do każdej trasy przypisany został kod QR, który przenosi na stronę www, gdzie znajdują się trasy do bezpłatnego pobrania na urządzenia mobilne.

Rezultaty Projektu:

– 16 tras turystycznych po Krainie Wygasłych Wulkanów umieszczonych na www.geotrip.pl
– 1 wydany folder/ przewodnik z trasami do samodzielnego zwiedzania KWW,
Projekt tworzy warunki do bezpiecznego #wyjściazdomu, pozwolił przyzwyczaić się do „nowego tu i teraz”, umożliwił zapoznanie się z walorami turystyczno – przyrodniczymi naszych miejscowości w obowiązującym nadal reżimie sanitarnym. Ukazanie piękna otaczającego świata ma pozytywny wpływ na osoby przebywające dotąd w izolacji społecznej, otrzymają nową formę rozrywki z zakresu turystyki i poznania regionu w sposób innowacyjny – bezobsługowy – bez bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. Ważnym aspektem projektu jest popularyzacja walorów turystycznych Wojcieszowa, Kondratowa, Czapli i Gór Kaczawskich w kontekście dalszego rozwoju (po ustaniu epidemii) branży turystycznej oraz działających na terenie miejscowości NGO wspierających rozwój turystyczny regionu.


Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Kaczawskie.

Jesteś zainteresowany udziałem w Programie Działaj Lokalnie?
Masz pomysł na aktywizację środowiska, w którym żyjesz i poszukujesz środków finansowych na ten cel?

Skontaktuj się z jego koordynatorką – Julią Jankowską
e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl, tel. 730-663-611

Ośrodek Działaj Lokalnie
Stowarzyszenie Kaczawskie

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Wyniki konkursu Działaj Lokalnie 2020
Następny wpis
W rytmie rozwoju – warsztaty taneczne i rozwojowe online

Zobacz podobne

Menu