Wyniki konkursu Działaj Lokalnie 2020

Głównym celem Programu DZIAŁAJ LOKALNIE jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Ośrodki Działaj Lokalnie takie jak Stowarzyszenie Kaczawskie prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Pracami nad koordynacją funkcjonowania wszystkich ośrodków Działaj Lokalnie od lat zajmuje się Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

W 2020 r. ODL Stowarzyszenie Kaczawskie miał przyjemność w drodze konkursu rozdzielić aż 55.000 zł na rozwój regionu i aktywizację lokalnych społeczności. Tym razem nabór skierowany był na walkę z koronawirusem oraz z dotkliwymi jego społecznymi skutkami (bezrobocie, ubóstwo, izolacja, itd.)

Mamy przyjemność zaprezentować wyniki oceny merytorycznej wniosków dokonanej przez Komisję Grantową i zatwierdzoną przez Zarząd Stowarzyszenia Kaczawskiego na posiedzeniu w dniu 29.05.2020 r.

Tytuł projektu Wnioskodawca  Realizator Gmina Wielkość przyznanej dotacji  Uśredniona ilość punktów 
Go to Trip ! Fundacja „Chmielarz” Wojcieszów (gmina miejska) 4250 39
„Z wirusem walczymy – w Pogwizdowie galerię tworzymy” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów Koło Gospodyń Wiejskich w Pogwizdowie Paszowice (gmina wiejska) 4320 37,5
Z projektem ruszamy o stare szlaki dbamy i koronawirusa przetrwamy Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach Grom Kwietniki oraz Rada sołecka w Kwietnikach Paszowice (gmina wiejska) 4000 37
„KINO KREDO” Towarzystwo Aktywności Kulturalnej TAK Jawor Jawor (gmina miejska) 4400 36
#CzekamyNaWas w Wojcieszowie! STOWARZYSZENIE ZIEMIA AKTYWNYCH Wojcieszów (gmina miejska) 4250 34,5
e-Malowane Kaczawy – Kaczawski Szlak Średniowiecznych Polichromii Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie” Jeżów Sudecki (gmina wiejska) 4200 34
,,W naszej gminie pomoc płynie! Gokuś też z kultury słynie!” Gminne Centrum Kultury i Biblioteka im. Zenona Bernackiego w Pielgrzymce ,,Ludzie z pasją w Gminie Pielgrzymką” Pielgrzymka (gmina wiejska) 4100 33
KULTURA BLIŻEJ LUDZI TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW BOLKOWA Grupa nieformalna działająca przy GMOKSIR w
Bolkowie -MY DLA KULTURY
Bolków (gmina miejsko-wiejska) 4300 32,5
Spotkajmy się w Prusicach na Górze Karola! Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Prusice Złotoryja (gmina wiejska) 4450 32,5
Zadalnie –> … i lokalnie ! Fundacja „HERON” Pielgrzymka (gmina wiejska) 4700 32,5
„Rosnę razem z drzewkiem” Koło Gospodyń Wiejskich w Dobkowie
„DOBKOWIANKI”
Świerzawa (gmina miejsko-wiejska) 3830 32
Stop epidemii. Razem w lepsze jutro Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Świerzawie  Samorząd Mieszkańców Świerzawy Świerzawa (gmina miejsko-wiejska) 4200 31,5
W rytmie rozwoju – warsztaty taneczne i rozwojowe online Fundacja Rozwoju Człowieka „Trood” Złotoryja (gmina miejska) 4000 28

W najbliższym czasie będziemy się kontaktować z Państwem w sprawie podpisania umów oraz aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych i niekiedy lekkiej modyfikacji wniosków po zgłoszonych sugestiach oraz podpowiedziach członków Komisji oceniającej. Wszystko po to, aby realizacja projektów przebiegała płynnie, bezproblemowo i z jak największą korzyścią dla mieszkańców regionu.

Koordynator Programu DL Krzysztof Kowalczyk
e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl, tel. 694-867-747

Wielkie podziękowania kierujemy do wszystkich wnioskodawców oraz realizatorów, którzy podjęli się trudu opracowania wspólnie wniosku, szczególnie w tych niesprzyjających pracy zespołowej czasach i powszechnej izolacji społecznej. Gratulujemy przeprowadzenia dogłębnych i aktualnych diagnoz środowiska, opracowania celów i działań na rozwój swoich społeczności, które wierzymy, że zaprocentują w przyszłości.

Dziękujemy również członkom Komisji Grantowej oceniającej wnioski za sprawną i terminową ich weryfikację. Dodajmy, iż to właśnie to gremium zaproponowało, aby z uwagi na wysoką jakość tegorocznych wniosków, przyznać środki finansowe dla wszystkich chętnych, którzy w tym roku ubiegali się o wsparcie.

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Kaczawskiego

—————————————

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Kaczawskie.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Webinarium – 28.04.2020 r. (wtorek) od godz. 16:30
Następny wpis
Nasza historia dla Waszej inspiracji

Zobacz podobne

Menu