Jaworskie maluchy na start!

I oto kolejny projekt wdrażany w ramach Programu Działaj Lokalnie IX realizowany przez Społeczny Klub Mamy i Malucha z Jawora:

Cel projektu

Celem głównym projektu jest aktywizacja mieszkańców Jawora i ich dzieci od pierwszych chwil życia w tworzenie wspólnego dobra, miejsca spotkań i wymiany doświadczeń pokoleniowych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W projekcie zrealizowanych zostało wiele ciekawych działań poprzez rodziców, wolontariuszy i specjalistów, były to szkolenia, warsztaty, spotkania ze specjalistami (patronaż, zdrowie, rozwój fizyczny, psychiczny i zajęcia ogólnorozwojowe): Warsztaty muzykoterapii, Rodzinna gra miejska “Kulturalny maluch” (autorstwa jednej z mam), Warsztaty muzykoterapii cz.2, Profesjonalna sesja fotograficzna, Język angielski dla dzieci metodą Helen Doron, Warsztaty plastyczne z wykorzystaniem elementów artoterapii, Instruktaż pielęgnacyjny niemowląt-masaż Shantala, spotkanie z dyplomowanym fizjoterapeutą.

Rezultaty projektu

Korzyści i osiągnięte rezultaty z projektu to ukształtowanie wśród jego uczestników nawyków aktywnego wypoczynku w gronie rodzinnym i społecznościowym, przeciwdziałanie zjawisku patologii społecznych, aktywizacja mieszkańców Jawora dla wspólnego dobra, stworzenie miejsca spotkań oraz wspomaganie rozwoju jaworskich dzieci i uczenie prawidłowych form pro zdrowotnych to podstawy naszego projektu.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami będą dzieci w wieku od 5 m.ż. do 1,5 roku wraz z rodzicami z terenu Jawora zainteresowani prawidłowym rozwojem swoich dzieci, chętni do podjęcia inicjatyw dotyczących Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Kaczawskie.

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina Jawor, Jaworski Ośrodek Kultury, Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, Radio Plus Legnica, Wiadomości24, Telewizja Jawor

Nazwa projektu: Jaworskie Maluchy na start!
Wnioskodawca: Jaworski Ośrodek Kultury
Dotacja: 2.350,00 zł
Wartość projektu: 8.643,00 zł

Program „Działaj Lokalnie IX” na obszarze Stowarzyszenia Kaczawskiego

Poprzedni wpis
Mali odkrywcy
Następny wpis
Razem możemy więcej – tenisowe szaleństwo naszych dzieci

Zobacz podobne

Menu
Skip to content