Mali odkrywcy

Właśnie zakończył się kolejny projekt wdrażany w ramach Programu Działaj Lokalnie IX pt. „Mali odkrywcy”. Oto jego szczegóły:

Cel projektu

Celem głównym jest aktywizacja, integracja mieszkańców i wzrost zaangażowania dzieci i całych rodzin z miejscowości Czaple w życie społeczne, w działania na rzecz dobra wspólnego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polega stworzeniu gry „Mały odkrywca” na wzór gry w zdobywanie sprawności. Uczestnicy zdobywają kolejno sprawności związane z wioską i KWW.
I. GEOLOG – Warsztaty w formie zabawy, odlewy z gliny; poznawanie tego, co kryją w sobie skały, wnętrze ziemi i warsztaty geologiczne wyjazdowe
II. ARCHEOLOG – warsztaty poznawcze, gry na stanowiskach archeologicznych w szukanie szczątków wymarłych gatunków
III. KUCHCIK – nauka robienia podpłomyków na kamieniach,
IV. POSZUKIWACZ – rozwiązywanie questów (3), będących w ofercie wsi i zdobycie ukrytych skarbów,
V. ZDOBYWCA – rodzinne wyprawy utworzonym w Czaplach, Szlakiem Kamiennych Krzyży oraz dokumentowanie ich zdobycia.
Także działania mające na celu utworzenie geologicznej ścieżki w Czaplach na kamieniołomach czynnych oraz zamkniętych.

 

Rezultaty projektu

Rezultaty : – 34 osoby, które wzięły udział w projekcie,
– wzrost wiedzy z zakresu geologii i historii regionu przez uczestników projektu,
– 1 stworzona nowa oferta edukacyjna – gra Mały Zdobywca
– 1 stworzona ścieżka geologiczna,
– promocja działań podjętych przez mieszkańców na rzecz wspólnego dobra
– 1 zakupiony sprzęt do robienia odznak, który będzie wykorzystywany po zakończeniu projektu.

 

Odbiorcy projektu

Dzieci oraz ich rodzice z terenu m. Czaple oraz gminy Pielgrzymka.

Partnerzy w realizacji projektu

-Gmina Pielgrzymka
-Nadleśnictwo Lwówek Śląski,
-Kamieniarz „Czaple” spółka z o o,
-PPHU MADAGAP Mieczysław Jędrasiak Żwirownia Czaple,
-Kamieniarz S. A z siedzibą w Bolesławcu

 

Nazwa projektu: Mali odkrywcy
Wnioskodawca: Fundacja „HERON”
Dotacja: 3.710,00 zł
Wartość projektu: 12.177,60 zł

Program „Działaj Lokalnie IX” na obszarze Stowarzyszenia Kaczawskiego wspiera Bank Spółdzielczy w Jaworze

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Odświeżyć pamięć
Następny wpis
Jaworskie maluchy na start!

Zobacz podobne

Menu