Kilka mniej formalnych słów o Certyfikacie Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów.

Aktualności i wydarzenia, Geopark

pisała Julia Jankowska

Odpowiadając na pytania, które już w do nas wpłynęły, a przy okazji pewnie uprzedzając inne, postanowiłam napisać kilka słów o realizowanym właśnie pierwszym naborze do Certyfikatu Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów.

Certyfikat powstał, aby podmioty branży turystycznej działające w regionie w ogóle mogły korzystać ze znaku i identyfikacji wizualnej Geoparku. Jesteśmy (Stowarzyszenie Kaczawskie) wyłącznym właścicielem owego znaku. W 2019 roku realizujemy projekt grantowy, w wyniku którego powstała spójna i szczegółowo opracowana identyfikacja wizualna regionu. Sam znak jest obecnie w procesie zastrzegania w urzędzie patentowym i będzie udostępniany innym podmiotom na określonych warunkach.

Te warunki są po to, abyśmy mieli pewność, że podmioty, którym użyczamy znaku, spełniają podstawowe kryteria informacyjne i działają nie tylko „na własnym podwórku” ale promują też region jako całość. Oznacza to na przykład informowanie (aktywne!) gości o usługach komplementarnych do własnych, a świadczonych przez inne podmioty – np. pensjonat promuje atrakcje historyczne, warsztaty, miejsca przyrodnicze do odwiedzenia itp. Za wyróżniające uznajemy te podmioty, które silnie czerpią z dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu i budują partnerstwa z innymi, np. mają w sprzedaży usługę/produkt innych podmiotów (np. restauracja sprzedaje miód od producentów lokalnych). Aby zachęcać do tych partnerstw, promować postawę współpracy, stworzyliśmy ten certyfikat.

Cała procedura certyfikacji jest darmowa tylko w tym roku, gdyż mamy na nią fundusze z wspomnianego wcześniej projektu grantowego. Mamy nadzieję w tym roku certyfikować jak najwięcej podmiotów, którym niejako „należy się” wyróżnienie za ich wieloletnią działalność na rzecz rozwoju turystyki w regionie i to bez względu na to, czy są to podmioty komercyjne/przedsiębiorstwa czy np. lokalne stowarzyszenia czy fundacje.

Procedura certyfikacyjna nie dotyczy np. gmin czy nadleśnictw – zależy nam aby ci partnerzy dobrowolnie włączali się we wspólną promocję regionu i dlatego postanowiliśmy, że nie będą musieli przechodzić żadnej „selekcji”. Z nimi jednak też podpiszemy umowę licencyjną, która będzie określać, na jakich warunkach użyczamy znaku Geoparku. Gminy naszego Partnerstwa już częściowo partycypują w kosztach ponoszonych przez Stowarzyszenie w ramach swojej składki członkowskiej.

W przyszłych latach będziemy kontynuować certyfikację nowych podmiotów oraz na bieżąco nadzorować, czy podmioty, które uzyskały certyfikat w przeszłości wciąż spełniają te podstawowe warunki. Podpisanie umowy licencyjnej z każdym z certyfikowanych podmiotów umożliwia nam cofnięcie tego certyfikatu, gdyby kryteria, za które otrzymał on ocenę, nie były dotrzymywane. Ponieważ jednak przeprowadzanie procedury certyfikacyjnej wiąże się z kosztami, podmioty, które zdecydują się do zgłoszenia się do certyfikatu dopiero w kolejnych latach, będą musiały dokonać opłaty wpisowej. Tym bardziej zachęcamy więc Państwa do składania swoich zgłoszeń.

To nie jedyne działanie Stowarzyszenia Kaczawskiego mające na celu promocję oferty lokalnej branży turystycznej. Prowadzimy też stronę gorykaczawskie.pl oraz informacje turystyczną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej – ośrodku edukacji o regionie należącym do Stowarzyszenia, gdzie z przyjemnością dystrybuujemy materiały partnerów i udzielamy informacji o ich ofercie.

Naszą rolą jest tworzenie platformy wspólnej promocji i wymiany doświadczeń – nie jest wykluczone, że na tym polu powstaną wspólne dla różnych podmiotów inicjatywy np. wydrukowania materiałów promocyjnych, na które złożą się poszczególne podmioty. Dzieje się tak już w przypadku akcji Kreatywne Lato/Kreatywne Ferie itp., oraz Paszport Odkrywcy Krainy Wygasłych Wulkanów, gdzie kilkanaście podmiotów edukacyjnych wspólnie drukuje i rozpowszechnia ofertę warsztatów, a pensjonaty, choć się do niej finansowo nie dokładają, to aktywnie promują tą ofertę wśród swoich gości. Nie planujemy swojej roli jako podmiotu, który „wyręczy” partnerów w pracy na rzecz promocji oraz budowaniu współpracy pomiędzy nimi.

Wierzymy, że przystąpienie regionu do Światowej Sieci Geoparków UNESCO przyczyni się do wzrostu zainteresowania naszym regionem, a jako organizacja odpowiedzialna za koordynację tej inicjatywy chcemy dbać, aby marka Geoparku i jego znak kojarzyły się z wysoką jakością, co jest wręcz wymagane, jeśli ma koło tego znaku stanąć znak UNESCO.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Akademia Edukatorów Geoparku – podsumowanie II etapu Projektu
Następny wpis
Podsumowanie projektu inwentaryzacji geologicznej – relacja z konferencji

Zobacz podobne

Menu