Podsumowanie projektu inwentaryzacji geologicznej – relacja z konferencji

W dniu 24 października w Dobkowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Geopark “Kraina Wygasłych Wulkanów” – nowy produkt turystyczny regionu”. Jest to jedno z działań zmierzających do przystąpienia Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów do Światowej Sieci Geoparków UNESCO, które Stowarzyszenie Kaczawskie koordynuje.

W konferencji udział wzięło 77 osób, przedstawicieli samorządów, nadleśnictw, biznesu oraz aktywnych mieszkańców Regionu.

Prezentacje przedstawili:

– Blanka Nedvědická , przedstawicielka Geoparku UNESCO Czeski Raj

– Jacek Koźma, przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego, oraz Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa

– Piotr Kuliniak, burmistrz Gminy Łęknica, znajdującej się w Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa

Dzięki prezentacjom dowiedzieliśmy się o doświadczeniach innych Geoparków UNESCO oraz korzyściach i wyzwaniach płynących z przynależności do sieci Światowej Sieci Geoparków UNESCO.

W drugim bloku konferencji dr Jan Barmuta z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie kompleksowo przedstawił wyniki inwentaryzacji geologicznej przeprowadzonej dla terenu 14 gmin wchodzących w skład Partnerstwa Kaczawskiego. Było to podsumowanie rocznej pracy zespołu ekspertów.

Operacja pn. „Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów: nowy produkt turystyczny regionu”, realizowana przez Stowarzyszenie Kaczawskie, mająca na celu promocję i zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Krainy Wygasłych Wulkanów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Kilka mniej formalnych słów o Certyfikacie Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów.
Następny wpis
Certyfikat Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów – ogłoszenie wyników

Zobacz podobne

Menu