Kultura Bliżej Ludzi

Czas trwania: czerwiec – wrzeiseń 2020 r.
Nazwa dotowanego: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW BOLKOWA
Dofinansowanie: 4.300 zł
Wartość całkowita projektu: 5.195 zł


Głównym celem projektu, który udało się osiągnąć było stworzenie mobilnej galerii pod nazwą „Kultura bliżej ludzi” i rozpowszechnianie kultury, sztuki i historii wśród społeczności lokalnej w dobie koronawirusa.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

– Zapowiedź tworzenia projektu na stronie internetowej, w mediach społecznościowych (facebook, youtube), prasie (nowa gazeta jaworska) i radio (Radio Plus). Był to niezbędny etap zadania. Miał na celu budowanie grupy odbiorców projektu. Istotnym było dotarcie do jak największej liczby odbiorców.

– Zakup ścianek ekspozycyjnych wraz z podstawami.

– Stworzenie projektów graficznych wystawy w oparciu na treściach dostarczonych przez członka zespołu.

– Zlecenie wydruków.

– Organizacja i promocja pierwszej wystawy.

– Montaż wystawy w pierwszym oraz kolejnych miejscach: Bolków, Kaczorów, Wierzchosławice.

Rezultaty Projektu:

Głównym rezultatem projektu było stworzenie galerii „Kultura bliżej ludzi”. Galeria opiera się na dwóch, dwustronnych ściankach ekspozycyjnych. Innowacyjność galerii „Kultura bliżej ludzi” polega na jej mobilności. Wybrane ścianki ekspozycyjne z łatwością można transportować i ustawiać na terenie gminy. Tym samym zwiększyło to dostępność kultury dla osób spoza miasta. Liczba odbiorców jednej wystawy, eksponowanej w trzech punktach na terenie gminy szacujemy na około dwa tysiące odbiorców.


Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Kaczawskie.

Jesteś zainteresowany udziałem w Programie Działaj Lokalnie?
Masz pomysł na aktywizację środowiska, w którym żyjesz i poszukujesz środków finansowych na ten cel?

Skontaktuj się z jego koordynatorką – Julią Jankowską
e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl, tel. 730-663-611

Ośrodek Działaj Lokalnie
Stowarzyszenie Kaczawskie

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
W rytmie rozwoju – warsztaty taneczne i rozwojowe online
Następny wpis
W naszej gminie pomoc płynie! Gokuś też z kultury słynie!

Zobacz podobne

Menu