„Początek NA RODZROŻU” – podsumowanie

Sołtys i Rada Sołecka wsi Jastrzębnik w gminie Pielgrzymka, za pośrednictwem Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Pielgrzymce, złożyły wniosek w lokalnym konkursie grantowym pod nazwą „Początek NA RODZROŻU”. Otrzymano dotację w wysokości 2.800 zł, a mieszkańcy wnieśli wkład własnej pracy i środków o wartości 2.000 zł. W Jastrzębniku nie ma szkoły, boiska, świetlicy, co stanowiło przeszkodę do wspólnych działań mieszkańców. Celem projektu było zagospodarowanie nieużytkowanego terenu w centrum wsi na rozdrożu drogi powiatowej i gminnej. Po wspólnych ustaleniach i rozmowach, mieszkańcy przystąpili do realizacji projektu. Uporządkowano teren, oczyszczono go z chwastów i kamieni. Wokół placu położono obrzeża, posadzono rośliny i zamontowano dwie ławki. Powstał piękny klomb, który zwraca uwagę mieszkańców, a także osób odwiedzających miejscowość i przejeżdżających przez nią. Wspólna praca zintegrowała mieszkańców, pozwoliła lepiej się poznać i wzmocnić więzi między mieszkańcami.

W czasie trwania projektu dzieci brały udział w konkursie plastycznym na temat roślin występujących w naszej miejscowości. Powstały piękne prace promujące naszą małą krainę. Prace nagrodzono upominkami na wspólnej imprezie integracyjnej mieszkańców, na którą przybyli mieszkańcy, władze gminy oraz zaproszeni goście. Piękny skwer stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców, poprawił wizerunek i estetykę wsi, a wspólna praca i zaangażowanie mieszkańców zostało docenione przez władze gminy.

Z ROZDROŻA MOŻNA DOJŚĆ DALEKO! Sołtys i Rada Sołecka Wsi Jastrzębnik serdecznie dziękują mieszkańcom, którzy swoją ciężka pracą i zaangażowaniem przyczynili się do realizacji wyznaczonego celu założonego w projekcie. „Początek NA ROZDROŻU” to dobry start naszej wsi i naszych mieszkańców do dalszych działań na rzecz wspólnego dobra.

Działanie realizowane w ramach Programu Działaj Lokalnie – który wspierają:

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
I Dzień Kapusty w Snowidzy za nami
Następny wpis
Certyfikat najwyższych standardów dla Stowarzyszenia Kaczawskiego

Zobacz podobne

Menu