Projekt „Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów – nowy produkt turystyczny regionu”

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Kaczawskie przystępuje do realizacji projektu „Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów: nowy produkt turystyczny regionu”. Projekt ma na celu promocję i zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Krainy Wygasłych Wulkanów, a cel ten realizowany będzie poprzez:

  • Utworzenie specjalistycznej geo-turystycznej bazy zasobów przyrodniczo-kulturowych regionu obejmującej inwentaryzację, szczegółowy opis i dokumentację fotograficzną, a także opisy popularyzatorskie i bazę profesjonalnych fotografii dla 130 geopunktów w regionie Krainy Wygasłych Wulkanów. Opisanymi geopunktami będą zarówno miejsca o charakterze typowo przyrodniczym (np. naturalne wychodnie skalne), ale także związane z działalnością człowieka (obiekty dawnego, historycznego górnictwa i hutnictwa, obiekty architektury kamiennej).
    Baza zostanie umieszczona w Internecie na dedykowanej podstronie na portalu turystycznym regionu www.gorykaczawskie.pl
  • Rezultaty projektu zostaną także opracowane w formie publikacji promocyjnej w formacie pdf – 30 najciekawszych Geopunktów Krainy Wygasłych Wulkanów, opatrzone profesjonalnymi, artystycznymi fotografiami
  • Przeprowadzone zostaną dwa spotkania-konferencje upowszechniające działania i rezultaty projektu w 2018 oraz 2019 roku, w których udział weźmie łącznie min. 100 osób.

Zapraszamy do śledzenia informacji o projekcie a także do aktywnego udziału w spotkaniach wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów oraz sektora społecznego z regionu Krainy Wygasłych Wulkanów, czyli obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie.

Operacja pn. „Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów: nowy produkt turystyczny regionu”, realizowana przez Stowarzyszenie Kaczawskie,mająca na celu promocję i zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Krainy Wygasłych Wulkanów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
2019: Góry i Pogórze Kaczawskie Geoparkiem UNESCO?
Następny wpis
Kadra Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej z wizytą na Śląsku

Zobacz podobne

Menu