Relacja z zakończonego cyklu zajęć przyrodniczych dla dzieci

Między czerwcem a listopadem 2015 Stowarzyszenie Kaczawskie zorganizowało w cykl lekcji przyrodniczych dla dzieci z regionu Partnerstwa Kaczawskiego. Nazywały się one „Zaproś ptaki, owady i nietoperze do swojego obejścia” i miały na celu podniesienie wrażliwości dzieci na temat synantropijnych gatunków zwierząt, czyli takich, które zamieszkują bliskie otoczenie człowieka: nasze ogrody, budynki, pola.

W zajęciach udział wzięło 20 grup szkolnych ze szkół z: Jawora, Paszowic, Bolkowa, Targoszyna, Wiadrowa, Pogwizdowa, Wądroża Wielkiego i Piotrowic (powiat jaworski), Wągrodna, Legnickiego Pola i Krotoszyc (powiat legnicki), a także Wojcieszowa, Nowego Kościoła, Świerzawy, Pielgrzymki, Wilkowa oraz trzy szkoły ze Złotoryi (powiat złotoryjski).

W czerwcu 2015 zajęcia odbywały się na terenie parku, wieży widokowej i świetlicy wiejskiej w Mściwojowie. We wrześniu, październiku i listopadzie zajęcia odbyły się na terenie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie oraz wsi Dobków. Zajęcia, prowadzone przez biologów specjalizujących się w ornitologii (nauka o ptakach), entomologii (nauka o owadach) i chiropterologii (nauka o nietoperzach) rozpoczynały się edukacyjnym spacerem, podczas którego uczestnicy mogli zaobserwować niektóre gatunki zwierząt, ale przede wszystkim poznać miejsca ich bytowania. Uczestnicy wskazywali, które miejsca mogą być najchętniej zamieszkiwane przez ptaki, owady i nietoperze oraz rozróżniały krajobraz intensywny od ekstensywnego. Dyskutowano również o współczesnych remontach budynków uniemożliwiających ich zasiedlanie przez dzikie zwierzęta i metodach, aby modernizacje były dla nich przyjazne.

W zajęciach wzięło udział łącznie 1000 dzieci z regionu Partnerstwa Kaczawskiego. Koszt zajęć oraz transportu pokrywało Stowarzyszenie Kaczawskie w ramach projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” finansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Zajęcia „Zaproś ptaki, owady i nietoperze do swojego obejścia” realizuje Stowarzyszenie Kaczawskie w eea-norway-grantsramach projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” współfinansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz środków własnych Stowarzyszenia. Zwiedzanie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej dla klas uczestniczących w projekcie finansowane było przez Stowarzyszenie Kaczawskie ze środków własnych.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Geoedukacja: Wizyta szkoleniowa w Geoparku Katla
Następny wpis
Geoedukacja: relacja z międzynarodowego spotkania projektowego w Portugalii

Zobacz podobne

Menu