Geoedukacja: relacja z międzynarodowego spotkania projektowego w Portugalii

24-28 Listopada 2015, Arouca (Portugalia)

W dniach 24-28 listopada 2015 w Arouca, w Portugalii odbyło się trzecie z kolei spotkanie międzynarodowego zespołu ekspertów pracujących nad przygotowaniem metodologii geoedukacji terenowej. W spotkaniu wzięli udział geografowie, geolodzy, specjaliści ochrony środowiska, turystyki oraz dydaktyki współpracujący ze Stowarzyszeniem Kaczawskim w jako członkowie Społecznej Rady Naukowej oraz specjaliści z trzech partnerskich organizacji – ADRIMAG (Portugalia), LAG Barun-Trenk (Chorwacja) i Haskolafelag Sudurlands (Islandia). Spotkanie odbyłosię w ramach projektu „Partnership for geo-education” i zostało w całości sfinansowane dzięki wsparciu programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne w edukacji dorosłych.

Podczas pierwszego dnia spotkania uczestnicy przedstawili przygotowane przez siebie dotychczas materiały do przyszłej metodologii. Zaprezentowali doświadczenia swoich organizacji i zaprzyjaźnionych z nimi geoparków w zakresie prowadzenia geoedukacji w terenie, szkolenia edukatorów oraz promocji działań edukacyjnych. W kolejnych etapach tego spotkania warsztatowego przedyskutowaliśmy przyszłe, powstające jeszcze części metodologii i rozdzieliliśmy zadania między zespoły. Kolejne etapy pracy zostaną zaprezentowane i przedyskutowane podczas następnego spotkania międzynarodowego zespołu ekspertów, które będzie miało miejsce pod koniec marca 2016 roku w Kaptol, w Chorwacji.

Przez dwa pozostałe dni gospodarze spotkania zaprezentowali dobre praktyki w geoedukacji w swoim regionie, na terenie geoparku Arouca. Odwiedziliśmy ciekawie zagospodarowane geo-punkty, w tym unikatową na skalę całej Portugalii ścieżkę turystyczną w dolinie rzeki Paiva, obejmującą ponad 10 kilometrów drewnianych pomostów i platform widokowych. Mieliśmy też okazję zobaczyć obiekty geoedukacyjne w różnych partnerskich gminach: Muzeum Trylobitów w Canelas, Muzeum „Rodzących Kamieni” czy czekające jeszcze na otwarcie Centrum Edukacyjne rzeki Bestanca w gminie Cinfaes.

Dzięki spotkaniom z burmistrzami gmin działających z ADRIMAG – naszą organizacją partnerską dowiedzieliśmy się, że planowane jest poszerzenie geoparku Arouca z terenu jednej gminy (Arouca) na kilka gmin sąsiednich. Burmistrz gminy Arouca opowiadał również o korzyściach, jakie niesie geopark – wzrost ruchu turystycznego, wzrost świadomości i tożsamości regionalnej mieszkańców, nawiązanie współpracy z biznesem w zakresie pakietowania usług turystycznych i wspólnego promowania marki geoparku. W promocji turystyki na terenie geoparku pomaga również regionalna organizacja turystyczna „Porto e Norte” (region Porto i Północny), która we współpracy z geoparkiem prowadzi interaktywny punkt informacji turystycznej w Arouca.

Doświadczenia naszych partnerów są bardzo cenne i inspirujące i mogą posłużyć za przykład w procesie budowania marki Krainy Wygasłych Wulkanów oraz rozwoju programów geoedukacyjnych w oparciu o prowadzony przez Stowarzyszenie Kaczawskie ośrodek edukacyjny: Sudecką Zagrodę Edukacyjną w Dobkowie.

Erasmus + „Partnerstwo dla geoedukacji” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kaczawskie wraz z partnerami z Islandii, Portugalii oraz Chorwacji. Wszystkie trzy organizacje partnerskie działają na rzecz promocji swoich regionów oraz edukacji geologicznej, przyrodniczej i kulturowej na terenach geoparków: ADRIMAG na terenie Geoparku Arouca w Portugalii, Lokalna Akcijska Grupa „Barun Trenk” na terenie Geoparku Papuk w Chorwacji, a Haskolafelag Sudurlands na terenie geoparku Katla na Islandii. Projekt ma na celu wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i metod pracy stosowanych w geoedukacji w terenie.

Dla Stowarzyszenia Kaczawskiego jest to możliwość bliższego poznania zagadnień związanych z funkcjonowaniem geoparków oraz prowadzenia edukacji przyrodniczej na ich terenie. Geoparki to obszary o wybitnych walorach geologicznych, zamieszkiwane przez społeczność, która dąży do ochrony, promocji oraz zrównoważonego wykorzystania tych walorów. W geoparkach rozwijana jest geoturystyka oraz geoedukacja, zarówno dla lokalnej młodzieży jak i odwiedzających szkół. Aktywnie działające geoparki mogą przystąpić do Europejskiej i Globalnej Sieci Geoparków pod patronatem UNESCO. W przyszłości region Gór i Pogórza Kaczawskiego, ze wszystkimi dotychczas zrealizowanymi projektami i inicjatywami lokalnymi mógłby pretendować do tego prestiżowego tytułu jako geopark „Kraina Wygasłych Wulkanów”.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Relacja z zakończonego cyklu zajęć przyrodniczych dla dzieci
Następny wpis
Aktywność procentuje – 1% dla rozwoju regionu!

Zobacz podobne

Menu