Rewitalizacja otoczenia kapliczki

Towarzystwo Miłośników Bolkowa (TMB) w ramach programu „Działaj Lokalnie IX” zrealizowało projekt pod nazwą „Lifting otoczenia kapliczki przy zamku – dla swoich i przyjezdnych”. Celem tego przedsięwzięcia było uwrażliwienie społeczności lokalnej na piękno architektury, sztuki, krajobrazu oraz integracja międzypokoleniowa. Aby osiągnąć założone cele zaprosiliśmy do współpracy uczniów Technikum Architektury Krajobrazu przy Zespole Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie. Młodzież pod kierunkiem nauczyciela zawodu pana Marcina Jankowskiego opracowała koncepcję zagospodarowania otoczenia kapliczki, która następnie została przedstawiona do akceptacji konserwatorowi zabytków. Po uzgodnieniach, które trwały ponad dwa miesiące, powstała wersja końcowa projektu. Jednym z warunków zaistnienia w programie „Działaj Lokalnie” było wciągnięcie do współpracy sponsorów. Największym z nich okazał się właściciel działki, na której stoi kapliczka czyli Urząd Miejski w Bolkowie, który ufundował trzy ławki oraz wspomagał realizatorów projektu pracownikami społecznie-użytecznymi. Nieoceniona była też pomoc ze strony pani Renaty Siemion oraz pana Radosława Łukasińskiego i Grzegorza Kucaba – pracowników Urzędu Miejskiego. Wspomógł nas też pan Ryszard Sułkowski. Resztę wykonawców stanowili członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników Bolkowa. Sprzyjała nam pogoda i mimo późnej, jak na prowadzenie nasadzeń, pory udało się uporządkować teren, posadzić rośliny oraz zamontować ławki. Było to o tyle ważne, że teren przy kapliczce stanowi wizytówkę miasta. Turyści przyjeżdżający do Bolkowa w pierwszej kolejności kierują się na zamek, a tuż przy drodze tam prowadzącej stoi kapliczka, której otoczenie nie nastrajało zbyt optymistycznie. Idea projektu wyrosła z opinii mieszkańców, w tym księdza proboszcza Wiesława Pisarskiego, który kapliczkę sobie bardzo upodobał. TMB biorąc pod uwagę te oddolne głosy złożyło wniosek do Stowarzyszenia Kaczawskiego i pozyskało na ten cel środki w wysokości 3260 zł.
Mamy nadzieję, że zarówno mieszkańcy naszego miasta jak i przyjezdni goście docenią wykonaną rewitalizację terenu przy kapliczce i będą szanować pracę osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Projekt zakończony – teraz czas na świętowanie, które odbędzie się na bolkowskim zamku.

Koordynator projektu Marek Janas

 

 

Działanie realizowane w ramach Programu Działaj Lokalnie – który wspierają:

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
W Sichowie czyn społeczny wraca do łask
Następny wpis
Aktywność procentuje – 1% dla rozwoju regionu!

Zobacz podobne

Menu