Rusza kolejna edycja Programu Działaj Lokalnie

Konkurs grantowy 2018 to już jedenasta odsłona programu „Działaj Lokalnie” na terenie powiatu jaworskiego, złotoryjskiego i legnickiego. Dzięki wsparciu fundatora (Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności), lokalnych gmin oraz sponsora – Banku Spółdzielczego w Jaworze, Stowarzyszenie Kaczawskie rozdysponuje środki na inicjatywy lokalne. Szansę na zdobycie dotacji do 6 tys. zł mają grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe.

Przez cały miesiąc, aż do 15 maja, grupy inicjatywne mogą składać wnioski za pomocą internetowego generatora: www.system.dzialajlokalnie.pl

Stowarzyszenie Kaczawskie, jako Ośrodek Działaj Lokalnie, zaplanował spotkania informacyjno-szkoleniowe, których daty podano poniżej. Po zakończeniu naboru, niezależna komisja podejmie decyzję, które ze złożonych wniosków otrzyma wsparcie. W skład kapituły wchodzą osoby z instytucji samorządowych, ze środowiska kultury, sportu, biznesu oraz specjaliści aktywnie działający na rzecz pobudzania lokalnych inicjatyw.
Okres realizacji projektów to maksymalnie pół roku, przy czym za datę początkową można przyjąć najwcześniej 31 maja 2018!
Wśród pożądanych pomysłów są takie, które traktują o szeroko pojmowanym dobru wspólnym. Co kryje się pod tym hasłem? Istotne by z projektów płynęły korzyści dla lokalnej społeczności. Modelowe wnioski o dofinansowanie inicjatyw uwzględniają np. troskę o integrację międzypokoleniową, pracę wolontariuszy, pielęgnację tradycji, środowiska. Są przy tym innowacyjne i pozostawiają możliwość kontynuacji działań po ich zakończeniu. Ważne, żeby projekt był fundamentem dla lokalnego kapitału społecznego. Celem konkursu jest pobudzanie aktywności społecznej oraz dawanie szansy na rozwój, poprawa jakości życia w małych miastach i na teren wiejskich.
Pula środków na dotacje to aż 55.000 złotych!

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:
1) mają siedzibę w gminach: Bolków, Jawor, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wojcieszów, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja gmina wiejska oraz Złotoryja gmina miejska.
2) oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

Otwarte spotkania dla zainteresowanych wnioskodawców:
KROTOSZYCE – 23.04.2018 r. – Świetlica wiejska, ul. Piastowska 40a, Krotoszyce. Godz. 16:30
MŚCIWOJÓW – 25.04.2018 r. – Urząd Gminy (sala narad), Mściwojów 43. Godz. 16:30.
Przewidywany czas trwania spotkania to ok. 2h

Regulamin_Działaj Lokalnie 2018

Wzór wniosku o dofinansowanie (wypełniamy w systemie www.system.dzialajlokalnie.pl)

KONTAKT:
Punkt informacyjny prowadzony jest w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie
Dobków 66, 59-540 Świerzawa (wymagany wcześniejszy kontakt telefoniczny z koordynatorem)

Koordynator programu Działaj Lokalnie
Krzysztof Kowalczyk, tel. 694-867-747
e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl

 

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Kaczawskim.

Program Działaj Lokalnie wspiera Bank Spółdzielczy w Jaworze

Dziękujemy ODL Fundacja Pokolenia za inspirację i wzór dla projektu graficznego plakatu tegorocznej edycji Programu Działaj Lokalnie. Trzymamy kciuki za powodzenie Państwa naboru i bezproblemową realizację lokalnych inicjatyw.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Gala Laureatów
Następny wpis
Szkolenia i wizyta studyjna sieci współpracy

Zobacz podobne

Menu