Szkolenia i wizyta studyjna sieci współpracy

Od grudnia 2017 do kwietnia 2018 członkowie Sieci Współpracy podmiotów branży turystycznej w Krainie Wygasłych Wulkanów odbyli cykl szkoleń zakończonych wizytą studyjną na obszarze LGD QWsi (Ziemia Ząbkowicka). Cały cykl został przygotowany i zorganizowany przez Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Jeleniej Górze.

Uczestnicy w ramach cyklu szkoleń zgłębili następujące tematy:

  • obsługa gości,
  • metodyka pracy z dziećmi,
  • obsługa narzędzi internetowych wspomagających organizację pracy i promocję,
  • fotografia i grafika w promocji własnej działalności,
  • tworzenie klastrów i podmiotów ekonomii społecznej oraz możliwości ich finansowania.

Cykl szkoleń zakończył się wizytą studyjną, podczas której uczestnicy mieli okazję poznać inicjatywy związane z turystyką edukacyjną na obszarze powiatu ząbkowickiego: tworzona wieś tematyczna Nowina, Kopalnia Złota (wraz z towarzyszącymi atrakcjami) w Złotym Stoku, spływy pontonowe Nysą Kłodzką w okolicach Barda. Spotkali się z inicjatorami i właścicielami poszczególnych przedsiębiorstw i wymienili doświadczenia związane z projektowaniem i promocją produktów turystycznych, a także wzięli udział w atrakcjach takich jak warsztaty pakowania prezentów, escape room, zwiedzanie Sztolni Ochrowej oraz spływ Nysą Kłodzką.

Wszyscy uczestnicy jeszcze raz pragną podziękować Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jeleniej Górze oraz koordynatorce – pani Magdalenie Pabian za realizację wszystkich wydarzeń w ramach cyklu oraz przedstawicielkom LGD QWsi za współorganizację wizyty studyjnej.

Podejmowane działania mają na celu rozwój kompetencji i wzmocnienie potencjału lokalnych rzemieślników, artystów i producentów w związku z tworzonym Geoparkiem Kraina Wygasłych Wulkanów.

Poniżej krótka relacja filmowa z wizyty studyjnej w dniach 16-17 kwietnia 2018.

Opisywane działania zostały zrealizowane w ramach projektu OWES dla subregionu jeleniogórskiego (w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działania 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej)

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Rusza kolejna edycja Programu Działaj Lokalnie
Następny wpis
Zapytanie ofertowe

Zobacz podobne

Menu