Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

Stowarzyszenie Kaczawskie pragnie zaprosić Państwa na:

spotkanie informacyjno-konsultacyjne
dotyczące tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów
i jego wstąpienia do Światowej Sieci Geoparków UNESCO.

24 czerwca (poniedziałek), godz. 10:00 – 16:00
w sali konferencyjnej Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie 

Spotkanie organizujemy wraz z Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

Inicjatywa Leader daje nam finansowe możliwości, aby wesprzeć  budowę i rozwój Geoparku poprzez udział w tegorocznych konkursach i grantach organizowanych przez LGD na:

 • Operacje związane z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i/lub sprzyjających ochronie środowiska
 • Inicjatywy służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego

Cele spotkania:

 • przedstawienie możliwości finansowania inicjatyw związanych z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego, sprzyjających ochronie środowiska czy zachowaniu dziedzictwa kulturowego
 • określenie najważniejszych uwarunkowań, potrzeb, wyzwań i barier w rozwoju Geoparku
 • zdefiniowanie celów i kierunków tego rozwoju.

Spotkanie poprowadzone będzie metodą Akceleratora Zrównoważonego Rozwoju przez doświadczoną trenerkę, Agnieszkę Czachowską.

Wypracowane podczas spotkania wnioski i uwagi zostaną uwzględnione przez zespół Stowarzyszenia Kaczawskiego pracujący nad przygotowaniem dokumentacji strategicznej składanej do UNESCO GGN w listopadzie tego roku.

Na spotkanie zapraszamy:

 • przedstawicieli sektora publicznego: gmin, nadleśnictw, powiatów,
 • przedstawicieli sektora społecznego: działaczy lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz rozwoju regionu,
 • przedstawicieli sektora prywatnego: przedsiębiorców, inwestorów, zwłaszcza działających w branży turystyki, geologii, geoturystyki, wydobycia surowców, produktu lokalnego

z obszaru działania Partnerstwa Kaczawskiego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (kliknij i wypełnij)

Jednocześnie prosimy o przygotowanie wszystkich mających znaczenie dla tworzonej strategii Geoparku informacji. Chodzi przede wszystkim o ujęte w planach gmin/przedsiębiorców/organizacji:

 • obiekty infrastruktury turystycznej (drogi, parkingi, szlaki, mała architektura, tablice informacyjne, muzea, wystawy, centra interpretacji),
 • materiały i kampanie informacyjne dotyczące promocji obszaru,
 • programy edukacyjne/animacyjne/kulturalne związane z szeroko pojętym regionalizmem
  w szkołach i instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych,
 • plany rekultywacji terenów górniczych na cele turystyczne/rekreacyjne a także adaptacji obiektów kulturowych/poprzemysłowych stanowiących dziedzictwo historyczne regionu na cele turystyczne/rekreacyjne/kulturalne.

Plany i przedsięwzięcia powinny dotyczyć perspektywy 2019-2025, lub, jeśli są znane, szerszej perspektywy czasowej (ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku rekultywacji obszarów górniczych, dla których koncesja na prowadzenie prac górniczych wygasa później niż w ciągu 5 najbliższych lat).

Prosimy o przygotowanie i przesłanie powyższych informacji na adres julia@kaczawskie.pl, nawet
w przypadku braku możliwości uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym. W mailu z powyższymi informacjami powinny się również znaleźć namiary na osobę kontaktową, wydelegowaną do reprezentacji instytucji/organizacji w sprawach związanych z Geoparkiem Kraina Wygasłych Wulkanów.

Jednocześnie informujemy, iż do interesariuszy, którzy nie będą mieli możliwości udziału w spotkaniu zostanie przesłana ankieta internetowa zbierająca informacje dotyczące wyzwań i możliwości rozwoju Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów.

Prosimy także o udostępnienie informacji o spotkaniu oraz tworzonym geoparku na swoich stronach internetowych oraz przekazanie ich potencjalnym zainteresowanym.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Jeżów Sudecki dołączył do Stowarzyszenia Kaczawskiego
Następny wpis
Wyniki Działaj Lokalnie 2019

Zobacz podobne

Menu