Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

Aktualności, Geopark

Stowarzyszenie Kaczawskie pragnie zaprosić Państwa na:

spotkanie informacyjno-konsultacyjne
dotyczące tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów
i jego wstąpienia do Światowej Sieci Geoparków UNESCO.

24 czerwca (poniedziałek), godz. 10:00 – 16:00
w sali konferencyjnej Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie 

Spotkanie organizujemy wraz z Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

Inicjatywa Leader daje nam finansowe możliwości, aby wesprzeć  budowę i rozwój Geoparku poprzez udział w tegorocznych konkursach i grantach organizowanych przez LGD na:

 • Operacje związane z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i/lub sprzyjających ochronie środowiska
 • Inicjatywy służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego

Cele spotkania:

 • przedstawienie możliwości finansowania inicjatyw związanych z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego, sprzyjających ochronie środowiska czy zachowaniu dziedzictwa kulturowego
 • określenie najważniejszych uwarunkowań, potrzeb, wyzwań i barier w rozwoju Geoparku
 • zdefiniowanie celów i kierunków tego rozwoju.

Spotkanie poprowadzone będzie metodą Akceleratora Zrównoważonego Rozwoju przez doświadczoną trenerkę, Agnieszkę Czachowską.

Wypracowane podczas spotkania wnioski i uwagi zostaną uwzględnione przez zespół Stowarzyszenia Kaczawskiego pracujący nad przygotowaniem dokumentacji strategicznej składanej do UNESCO GGN w listopadzie tego roku.

Na spotkanie zapraszamy:

 • przedstawicieli sektora publicznego: gmin, nadleśnictw, powiatów,
 • przedstawicieli sektora społecznego: działaczy lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz rozwoju regionu,
 • przedstawicieli sektora prywatnego: przedsiębiorców, inwestorów, zwłaszcza działających w branży turystyki, geologii, geoturystyki, wydobycia surowców, produktu lokalnego

z obszaru działania Partnerstwa Kaczawskiego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (kliknij i wypełnij)

Jednocześnie prosimy o przygotowanie wszystkich mających znaczenie dla tworzonej strategii Geoparku informacji. Chodzi przede wszystkim o ujęte w planach gmin/przedsiębiorców/organizacji:

 • obiekty infrastruktury turystycznej (drogi, parkingi, szlaki, mała architektura, tablice informacyjne, muzea, wystawy, centra interpretacji),
 • materiały i kampanie informacyjne dotyczące promocji obszaru,
 • programy edukacyjne/animacyjne/kulturalne związane z szeroko pojętym regionalizmem
  w szkołach i instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych,
 • plany rekultywacji terenów górniczych na cele turystyczne/rekreacyjne a także adaptacji obiektów kulturowych/poprzemysłowych stanowiących dziedzictwo historyczne regionu na cele turystyczne/rekreacyjne/kulturalne.

Plany i przedsięwzięcia powinny dotyczyć perspektywy 2019-2025, lub, jeśli są znane, szerszej perspektywy czasowej (ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku rekultywacji obszarów górniczych, dla których koncesja na prowadzenie prac górniczych wygasa później niż w ciągu 5 najbliższych lat).

Prosimy o przygotowanie i przesłanie powyższych informacji na adres julia@kaczawskie.pl, nawet
w przypadku braku możliwości uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym. W mailu z powyższymi informacjami powinny się również znaleźć namiary na osobę kontaktową, wydelegowaną do reprezentacji instytucji/organizacji w sprawach związanych z Geoparkiem Kraina Wygasłych Wulkanów.

Jednocześnie informujemy, iż do interesariuszy, którzy nie będą mieli możliwości udziału w spotkaniu zostanie przesłana ankieta internetowa zbierająca informacje dotyczące wyzwań i możliwości rozwoju Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów.

Prosimy także o udostępnienie informacji o spotkaniu oraz tworzonym geoparku na swoich stronach internetowych oraz przekazanie ich potencjalnym zainteresowanym.

Poprzedni wpis
Ocena formalna wniosków – Działaj Lokalnie 2019
Następny wpis
Wyniki Działaj Lokalnie 2019

Zobacz podobne

Menu
Skip to content