Wyniki Działaj Lokalnie 2019

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Ośrodki Działaj Lokalnie takie jak Stowarzyszenie Kaczawskie prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych.

W 2019 r. ODL Stowarzyszenie Kaczawskie miało przyjemność rozdzielić kolejne 55.000 zł na rozwój regionu i aktywizację lokalnych społeczności.

Poniżej prezentujemy listy rankingowe z oceny wniosków dokonanych przez Komisję Grantową i zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia Kaczawskiego na posiedzeniu w dniu 05.06.2019 r.

1. Wyniki naboru wniosków w ramach ścieżki tematycznej „Promocja walorów i oferty GEOparku Krainy Wygasłych Wulkanów”

2. Wyniki naboru wniosków z kategorii ogólnej, bez wskazanej ścieżki tematycznej

1Gratulujemy zwycięzcom tegorocznej edycji konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. W najbliższym czasie będziemy się kontaktować z Państwem w sprawie podpisania umów.

Wielkie podziękowania kierujemy do wszystkich wnioskodawców oraz realizatorów, którzy podjęli się trudu opracowania wspólnie wniosku, przeprowadzenia niekiedy dogłębnej diagnozy środowiska, opracowania celów i działań na rozwój swoich społeczności, które wierzymy, że zaprocentują w przyszłości.

Warto dodać, że łączna ilość złożonych wniosków w tej edycji Programu okazała się niemalże dwukrotnie większa niż w roku poprzednim. Dodatkowo podczas oceny zauważalny był wzrost jakości wniosków w stosunku do lat minionych, co rodzi przekonanie, że wnioskodawcy profesjonalizują swoje działania. Cieszymy się również z aktywnego i tak licznego uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych, co spowodowało, że wszystkie wnioski przeszły ocenę formalną i mogły być z powodzeniem przekazane do oceny merytorycznej.  Zadowalający jest również fakt, iż w zdecydowanej większości przypadków we wnioskach mieliśmy do czynienia ze sporą ilością zaplanowanych w nich działań, akcji, wydarzeń, itd., które doskonale wspierały i uzupełniały zaplanowaną do powstania infrastrukturę techniczną.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów
Następny wpis
Zaproszenie do udziału w Tygodniu Geoparku

Zobacz podobne

Menu