Walne zebranie członków Stowarzyszenia Kaczawskiego

Zarząd Stowarzyszenia Kaczawskiego zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się 27 czerwca 2017 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.

Proponowany przebieg spotkania:

  1. Powitanie zebranych i otwarcie Walnego Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego obrad i Sekretarza oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdań finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Kaczawskiego za rok 2016.
  5. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
  6. Zatwierdzenie Uchwałą sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za 2016 r.
  7. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Materiały, które będą przedmiotem posiedzenia zostaną przesłane w wersji elektronicznej tydzień przed walnym.

W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje w pół godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że statut stanowi inaczej.

Prosimy o uczestnictwo w posiedzeniu, a w przypadku niemożności osobistego stawienia się prosimy o wyznaczenie zastępstwa potwierdzonego pełnomocnictwem na piśmie.

Serdecznie zapraszamy i bardzo prosimy o potwierdzenie swojej obecności do 26 czerwca br. do godz.15.00 poprzez e-mail kontakt@partnerstwokaczawskie.pl lub tel.75 617 14 68.

 

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Wyniki konkursu „Działaj Lokalnie” 2017
Następny wpis
Wizyta gości międzynarodowej konferencji „Razem ku zielonej przyszłości”

Zobacz podobne

Menu