Wyniki konkursu „Działaj Lokalnie” 2017

Program „Działaj Lokalnie” na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Lokalna Komisja Grantowa działająca przy Stowarzyszeniu Kaczawskim w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” dokonała oceny 25 wniosków, które przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Wnioskowana kwota dotacji przez organizacje i grupy nieformalne wynosiła ponad 123 tys. zł. Komisja postanowiła dofinansować łącznie aż 15 z 25 złożonych projektów.

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” po posiedzeniu Lokalnej Komisji Grantowej w dniu 29.05.2017 r. i zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 30.05.2017 r.

Lista rankingowa wniosków DL 2017

Dziękujemy wszystkim osobom, które tak licznie zaangażowały się w przygotowanie wniosków. Obserwujemy wyraźny wzrost aktywności lokalnych społeczności na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego, czego wynikiem są co raz lepiej przygotowane wnioski. To bardzo cieszy i motywuje do dalszej wytężonej pracy na rzecz dobra wspólnego.
Do końca tygodnia otrzymają Państwo e-mail z informacją o szczegółach i warunkach podpisania umowy oraz przekazania środków dotacji. Jednocześnie poinformujemy przedstawicieli dofinansowanych projektów o szkoleniu dla beneficjentów w zakresie poprawnego rozliczenia projektów (kwestie finansowe, merytoryczne, działania w zakresie promocji i informacji, itd.). Szkolenie to jest niezwykle istotne i przydatne szczególnie dla grup, które po raz pierwszy realizują tego typy przedsięwzięcia. Na jego zakończenie wręczone zostaną umowy dofinansowania.
Już dziś życzymy powodzenia w realizacji wszystkich założonych działań i trzymamy kciuki za powodzenie Państwa zaplanowanych przedsięwzięć.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Złotoryja dawniej i dziś
Następny wpis
Walne zebranie członków Stowarzyszenia Kaczawskiego

Zobacz podobne

Menu