Warsztaty jujitsu dla mieszkańców

Projekt pn. „Złotoryjsko-Jerzmanickie Centrum Jujitsu Rayon riu” realizowany pod koniec 2019 r. w ramach Programu Działaj Lokalnie, zakładał w swoich celach m. in. poprawę poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i turystów oraz wzmocnienie kondycji ruchowej i psychicznej, a także wyrobienie poprawnych nawyków ruchowych podczas zajęć. Wszystko uzupełnione zostało instruktażem jak samodzielnie ćwiczyć także poza treningami. Projekt skierowany był do mieszkańców gminy miejskiej i wiejskiej Złotoryja oraz wszystkich zainteresowanych, w tym turystów odwiedzających Złotoryję i okolicę.

Tytuł projektu: Bezpieczny mieszkaniec – bezpieczny turysta
Nazwa dotowanego: Złotoryjsko-Jerzmanickie Centrum Jujitsu Rayon riu
Czas trwania projektu: sierpień – listopad 2019 r.
Dofinansowanie Działaj Lokalnie: 2.470 zł
Wartość całkowita projektu: 3.576 zł

W ramach projektu odbyły się następujące działania:
– cykl warsztatów samoobrony w Złotoryi (kobiety, seniorzy, turyści),
– warsztat dla seniorów, kobiet, turystów na Kopaczu,
– warsztat dla seniorów, kobiet, turystów w Rokietnicy,
– piknik podsumowujący wraz z marszem i biegiem po trasach 5 km, 10 km i 1 km dla seniorów,
– zakup drobnego sprzętu.

We wszystkich działaniach udział wzięło 150 uczestników.

Ponadto w ramach projektu opracowano ulotkę Bezpieczny mieszkaniec – bezpieczny turysta, która jest dostępna w Centrum Informacji Turystycznej w Złotoryi.

Osiągnięto wszystkie zaplanowane rezultaty projektu w postaci zrealizowanych warsztatów. Odbyły się także 2 wykłady dotyczące zasad bezpieczeństwa osobistego i zasad samoobrony, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników.

W ramach realizacji projektu osiągnięto dodatkowe korzyści społeczne:
– zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, poznanie zasad i technik samoobrony – swoiste odczarowanie stereotypu, ze sztuki walki wymagają ponadprzeciętnej kondycji,
– poprawę kondycji fizycznej i psychicznej uczestników – dzięki poznaniu własnych możliwości, wzrost pewności siebie za sprawą poznania technik samoobrony i zasad zachowania w przypadku napaści,
– w trakcie projektu zwracaliśmy uwagę na systematyczność w podejmowaniu aktywności fizycznej, która nie tylko pozwoli się obronić, ale wpłynie na ogólną poprawę kondycji uczestników projektu,
– nawiązanie nowych znajomości – w trakcie projektu spotkały się bardzo różne grupy społeczne z terenu dwóch gmin.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Kaczawskie.

Realizację Programu Działaj Lokalnie na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego wspiera Bank Spółdzielczy w Jaworze.

Jesteś zainteresowany udziałem w Programie Działaj Lokalnie?
Masz pomysł na aktywizację środowiska, w którym żyjesz i poszukujesz środków finansowych na ten cel?

Skontaktuj się z jego koordynatorem
Krzysztofem Kowalczykiem
e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl, tel. 694-867-747

Ośrodek Działaj Lokalnie
Stowarzyszenie Kaczawskie

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Wspólna promocja atrakcji geologicznych Gmin Świerzawa i Paszowice
Następny wpis
Gala Laureatów Działaj Lokalnie za nami

Zobacz podobne

Menu