Wspólna promocja atrakcji geologicznych Gmin Świerzawa i Paszowice

Program Działaj Lokalnie zarządzany przez ODL Stowarzyszenie Kaczawskie od 13 już lat wspiera najróżniejsze projekty skierowane na rozwój turystyki w całym regionie. Oznakowanie cennych pod względem geologicznym miejsc na mapie Pogórza Kaczawskiego, turystycznych tras spacerowych, a także organizacja rajdów i spotkań turystycznych, to niezwykle ciekawa oferta zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających ten obszar turystów. Oto jeden z ostatnich przykładów doskonale zrealizowanego projektu przez Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach oraz nieformalną grupę mieszkańców „Sonove”.

Czas trwania projektu: czerwiec – listopad 2019 r.
Dofinansowanie Działaj Lokalnie: 4.000 zł
Wartość całkowita projektu: 6.060 zł

Działania projektu objęły:

1. WYZNACZENIE I OZNAKOWANIE ŚCIEŻKI GEOTURYSTYCZNEJ WOKÓŁ OKOLA – turyści, którzy wcześniej docierali jedynie do szczytu, wracając tą samą drogą i omijając najbardziej atrakcyjne pod względem geologicznym miejsca, np. Zieleńce pod Okolem. Obecnie, po realizacji projektu wędrują poprzez najciekawsze miejsca. Ścieżka prowadzi m.in. przez kilkanaście stanowisk zieleńców, najciekawsze punkty widokowe, leśny szałas. Ogółem zamontowano 1 tablicę i 19 strzałek.

2. WYZNACZENIE I OZNAKOWANIE ŚCIEŻKI GEOTURYSTYCZNEJ W LUBIECHOWEJ biegnącej przez wieś z wyraźnym uwypukleniem Łomów jako jednego z najatrakcyjniejszych geologicznie miejsc na Pogórzu Kaczawskim. Na trasie ścieżki zamontowano 1 tablicę i 29 strzałek.

3. OZNAKOWANIE DOJŚĆ: z centrum wsi Grobla do rezerwatu Nad Groblą oraz z centrum wsi Kłonice na wzgórze Radogost – istotnych miejsc (a wcześniej nie nieoznakowanych) pod względem geologicznym poprzez montaż 12 strzałek / tabliczek kierunkowych/

4. POSADOWIENIE 3 KOMPLETÓW ŁAWOSTOŁÓW: obok „Poganki” – chaty turystycznej w Grobli (2 szt.) oraz obok wiaty turystycznej w Kłonicach (1 szt.)

5. ORGANIZACJA VIII Rajdu Okole w GEOparku Krainy Wygasłych Wulkanów. Tematem przewodnim rajdu było dziedzictwo geologiczne i promocja regionu KWW oraz treści związane z właściwą ochroną zasobów przyrodniczych i geologicznych Krainy Wygasłych Wulkanów, w tym przeciwdziałanie postępującym procesom degradującym i dewastacyjnym. Wydarzenie w tym roku zostało poszerzone w swej nazwie o nowy podtytuł i stanowiło element procesu tworzenia i promowania marek produktów lokalnych związanych z Górami i Pogórzem Kaczawskim i planowanym do powstania GEOparkiem. Rajd został zorganizowany w X 2019 (5 h,12 km.). Trasa przebiegała przez najciekawsze miejsca w okolicach Okola.

Odbiorcy projektu: Działania proj. kierowane były do ogółu grupy odbiorców i służyły całej społeczności – turystom, mieszkańcom Krainy Wygasłych Wulkanów, organizatorom turystyki. Bezpośrednimi adresatami projektu są uczestnicy Rajdu Okole. Odbiorcami projektu są również turyści (głównie pasjonaci geologii), odwiedzający Krainę Wygasłych Wulkanów.

Partnerzy w realizacji projektu: nie było formalnego nawiązywania partnerstwa, jednak realizację projektu wspierały organizacje pozarządowe i samorządy. KGW Lubiechowa, OSP Lubiechowa, Urząd Gminy Paszowice, GOK Paszowice, CKSiT Świerzawa. Wsparcie polegało na zaangażowanie się tych podmiotów w organizację rajdu, udzielenie zgody na montaż tablic i strzałek na ich gruncie, udostępnienie lokalu na organizację rajdu itp.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Kaczawskie.

Realizację Programu Działaj Lokalnie na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego wspiera Bank Spółdzielczy w Jaworze.

Jesteś zainteresowany udziałem w Programie Działaj Lokalnie?
Masz pomysł na aktywizację środowiska, w którym żyjesz i poszukujesz finansowania na ten cel?
Skontaktuj się koordynatorem Programu DL
Krzysztofem Kowalczykiem
e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl, tel. 694-867-747

Ośrodek Działaj Lokalnie
Stowarzyszenie Kaczawskie

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Utworzenie punktu widokowego i rekreacyjnego w kraterze wygasłego wulkanu Kopczyna 258 m. zw. Górą Karola
Następny wpis
Warsztaty jujitsu dla mieszkańców

Zobacz podobne

Menu