Wyniki konkursu Działaj Lokalnie 2011

Dnia 3 czerwca w Mściwojowie – Lokalna Komisja Grantowa działająca przy Stowarzyszeniu Kaczawskim, w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VII” na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego, dokonała oceny wniosków które przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. W sumie do rozdysponowania było 29 700 zł. Wnioskowana kwota dotacji przez organizacje i grupy nieformalne wynosiła 61 177 zł.

Komisja Grantowa w składzie: Tomasz Sokołowski – Przewodniczący, Lucyna Kozak, Mirosław Szkiłądź, Marta Kamińska, Natalia Mataczyńska, Lucyna Ochrombel, Marek Cieślak, Leszek Drabczyk postanowiła dofinansować 12 projektów.

Lista dofinansowanych beneficjentów oraz kwota przyznanego wsparcia:

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach oraz Rada sołecka w Kwietnikach; „Wspólna praca wszystkim mieszkańcom się opłaca” – 2600zł
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeszówku oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rzeszówek; „Razem dla Rzeszówka” – 2700zł
 3. Towarzystwo Miłośników Piotrowic; „Ocalić od zapomnienia” – 1800zł
 4. Stowarzyszenie „Nasza Gmina”; „Nasz Krajobraz – Nasze Bogactwo” – 2700zł
 5. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Męcince; „Spacer śladami cystersów w Męcince” – 2700zł
 6. Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach oraz Rada Sołecka Wsi Sokola; „Sokola – nasza wieś przyjazna dla każdego jest” – 2500zł
 7. Centrum kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie oraz Grupa ”Cztery Łapy” Właściciele czworonogów; „Jak pies wyprowadził człowieka na ludzi” – 2500zł
 8. Stowarzyszenie Wsi Snowidza; „Sen o królu…” – 2300zł
 9. Towarzystwo Przyjaciół Gminy Krotoszyce oraz Rada Sołecka wsi Winnica; „Winnica Cystersem stoi!” – 2700zł
 10. Stowarzyszenie Nasze Wądroże Wielkie; „Łącząc pokolenia, ocalimy tradycję od zapomnienia” – 2800zł
 11. Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne „Miłek”; „Razem Możemy Wszystko” – 2200zł
 12. Stowarzyszenie „Nasz Lubiatów”; „Poprzez sport do integracji mieszkańców” – 2200zł

Zwycięzcom gratulujemy.

W najbliższym czasie będziemy się kontaktować z wnioskodawcami wybranych projektów w sprawie podpisania umów.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Konkurs Działaj Lokalnie VII – wyniki oceny formalnej
Następny wpis
Ogłoszenie o konkursie grantowym „Działaj Lokalnie VII” w 2012 roku

Zobacz podobne

Menu