Wyniki konkursu „Podziel się domem, podzielę się plonem” na ogród/gospodarstwo przyjazne bioróżnorodności

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

W środę 27 lipca jury konkursowe odwiedziło 8 ogrodów zgłoszonych do konkursu „Podziel się domem, podzielę się plonem” na ogród/sad/gospodarstwo przyjazne bioróżnorodności. W konkursie oceniane były zarówno walory estetyczne oraz nakład pracy gospodarzy, ale przede wszystkim różnorodność gatunków zamieszkujących gospodarstwo. Wszystkie odwiedzane ogrody były wyróżniające pod względem estetycznym, a ich właścicielom należą się ogromne gratulacje za wytrwałość, zmysł estetyczny i miłość do roślin.

Trzy z nich jednak szczególnie zauroczyły jurorów konkursu.

Główna nagroda wędruje do Pani Kaliny Nowakowskiej z Paszowic za gospodarowanie starym, zabytkowym obejściem w sposób, który jest przykładem koegzystencji człowieka i roślin, owadów, ptaków, nietoperzy. Ponadto Pani Kalina wykazuje dużą wiedzę przyrodniczą oraz wysoką wrażliwość na otaczający świat.

Wyróżnieniem nagrodzone zostają gospodarstwa:

pani Władysławy Gil z Radzimowic
pani Grażyny Skowrońskiej z Proboszczowa.

Oba miejsca to doskonałe przykłady zagospodarowania otoczenia domów wiejskich w tradycyjnym charakterze, pełnym szacunku dla historii i przyrody.

Wręczenie nagród nastąpi w dniu 21.08.2016 podczas Święta Szkółkarza i Sadownika „Targoszyński Scyzoryk” w Targoszynie.

Gratulujemy!

Ogrody oceniało jury w składzie:

Julia Jankowska, koordynator projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”, architekt krajobrazu, botanik
Gabriela Męczyńska, dyrektor biura LGD „Partnerstwo Kaczawskie”, moderator odnowy wsi
Kamil Struś, biolog, specjalista entomolog i ornitolog

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Międzynarodowa Konferencja „Dobre praktyki w edukacji przyrodniczej”
Następny wpis
Kaczawskie Warsztaty Artystyczne 2016

Zobacz podobne

Menu