Międzynarodowa Konferencja „Dobre praktyki w edukacji przyrodniczej”


Międzynarodową Konferencja

„Dobre praktyki w edukacji przyrodniczej”

Dobków, 9-10 czerwca 2016

 

 

W dniach 9-10 czerwca 2016 w Dobkowie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona edukacji przyrodniczej i geo-edukacji. Organizowana była przez Stowarzyszenie Kaczawskie, a udział w niej wzięli przedstawiciele organizacji partnerskich (ADRIMAG z Portugalii, Lokalna Akcijska Grupa „Barun Trenk” z Chorwacji i Haskolafelag Sudurlands z Islandii) oraz przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i szkół z regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego.

Konferencja miała na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie edukacji przyrodniczej i geo-edukacji realizowanej w trzech geoparkach europejskich (Arouca w Portugalii, Katla na Islandii i Papuk w Chorwacji) oraz w Polsce. Na konferencji wystąpili przedstawiciele wszystkich wymienionych organizacji opowiadając o swoich doświadczeniach w realizacji projektów i programów edukacyjnych w oparciu o lokalne zasoby przyrody ożywionej i nieożywionej. Swoje prezentacje przedstawili również przedstawiciele: Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Karkonoskiego Parku Narodowego – Geoparku Karkonosze, Geoparku Kielce, Fundacji „Bazalt” i Prywatnego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Lista prelegentów wraz z tytułami prezentacji znajduje się w programie konferencji dostępnym PDF Wszystkie prezentacje były symultanicznie tłumaczone z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski z użyciem sytemu słuchawkowego. W konferencji udział wzięło ponad 90 osób.

Pierwszy dzień konferencyjny został podsumowany wieczorem integracyjnym z ogniskiem. Nie zabrakło na nim dalszej, „kuluarowej” wymiany doświadczeń, śpiewu a nawet tańca. Za przygotowanie poczęstunku dziękujemy Panu Markowi Cieślakowi.

Drugiego dnia konferencji odbyła się wycieczka terenowa po kilku najciekawszych pod względem przyrodniczym i geo-turystycznym miejscach Krainy Wygasłych Wulkanów. Uczestnicy odwiedzili między innymi Rezerwat Przyrody „Ostrzyca Proboszczowicka” i nieczynny kamieniołom w Lubiechowej. Wycieczkę poprowadził prof. Piotr Migoń z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Slajdy z przedstawianych prezentacji do pobrania:

Julia Jankowska – Projekty edukacyjne Stowarzyszenia Kaczwskiego

prof. Marek Lorenc – Potencjał geo-edukacyjny architektury – kamień w obiektach budowlanych

Dijana Ferkovic – Environmental education in Papuk UNESCO Global Geopark

Daniela Rocha – Educational programs and educational projects in Arouca UNESCO Global Geopark

Brynja Davidsdottir – Geo-schools in the making – Katla UNESCO Global Geopark

Jon Stefansson – Ecological restoration: a school project in Iceland

Magdalena Szewczyk – Międzynarodowe projekty edukacyjne w Prywatnym Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym z Wrocławia

Jacek Major – Edukacja w oparciu o lokalne zasoby – doświadczenia Fundacji „Bazalt”

Sigurdur Sigursveinsson, Jona Bjork Jonsdottir – Developing a geopark – an Icelandic example

Michał Poros – Edukacja geologiczna w Geoparku Kielce – od pomysłu do realizacji

Sabina Tabaka – Edukacja przyrodnicza w Karkonoskim Parku Narodowym

Informujemy iż materiały zawarte w prezentacjach stanowią własność autorów (chyba że wskazano inaczej) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez ich zgody.

Poniżej relacja filmowa z Konferencji przygotowana przez Gości z Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.

Zapraszamy również do przejrzenia relacji zdjęciowej z Konferencji wykonanej przez Michała Wozowczyka.

Stowarzyszenie Kaczawskie pragnie podziękować wszystkim swoim pracownikom i wolontariuszom zaangażowanym w organizację konferencji, pracownikom biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, pani Barbarze Zwierzyńskiej ze Stowarzyszenia „Nasze Rio” oraz wolontariuszom Złotoryjskiego Centrum Wolontariatu: Julii, Wiktorii i Patrykowi.

Konferencja od strony technicznej została sfinansowana ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (wsparcie Islandii, Liechtensteinu i Norwegii). Partnerem projektu jest organizacja Haskolafelag Sudurlands z Selfoss, Islandia. Partnerami konferencji był Urząd Miasta i Gminy Świerzawa oraz Nadleśnictwo Złotoryja.

Udział przedstawicieli z Chorwacji, Islandii i Portugalii został sfinansowany w ramach spotkania szkoleniowego realizowanego w projekcie „Partnerstwo dla geoedukacji” finansowanego ze środków programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kaczawskiego
Następny wpis
Wyniki konkursu „Podziel się domem, podzielę się plonem” na ogród/gospodarstwo przyjazne bioróżnorodności

Zobacz podobne

Menu