WYNIKI OCENY FORMALNEJ W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” 2016


W dniu 30 kwietnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków do programu grantowego „Działaj Lokalnie IX” – 2016 – w Partnerstwie Kaczawskim. Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne złożyły łącznie 36 wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 173 tys. zł Wnioski, które przeszły ocenę formalną, zostały przekazane Lokalnej Komisji Grantowej do oceny merytorycznej.

Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną – Działaj Lokalnie 2016.

 

Wszystkim mieszkańcom Partnerstwa Kaczawskiego, którzy zaangażowali się w przygotowanie projektów dziękujemy za tak dużą aktywność oraz chęć działania na rzecz dobra wspólnego.

Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie, zostaną poinformowani telefonicznie o przyznanej pomocy. Lista dofinansowanych projektów pojawi się również na naszej stronie internetowej.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Ruszył konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” wspierający lokalne inicjatywy
Następny wpis
Wyniki konkursu „Działaj Lokalnie” 2016

Zobacz podobne

Menu