Wyniki oceny formalnej w ramach programu „Działaj Lokalnie IX”

W dniu 30 kwietnia br. zakończył się nabór wniosków do programu grantowego „Działaj Lokalnie IX” w Partnerstwie Kaczawskim. Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne złożyły w sumie 42 wnioski na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 215 213,06 zł. Wszystkie wnioski pomyślnie przeszły ocenę formalną i zostały przekazane Lokalnej Komisji Grantowej do oceny merytorycznej.

Wyniki oceny formalnej – Działaj Lokalnie 2015

Wszystkim mieszkańcom Partnerstwa Kaczawskiego, którzy zaangażowali się w przygotowanie projektów dziękujemy za tak dużą aktywność oraz chęć działania na rzecz dobra wspólnego.

Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie, zostaną poinformowani telefonicznie o przyznanej pomocy. Lista dofinansowanych projektów pojawi się również na naszej stronie internetowej.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Spotkanie szkoleniowe w ramach Programu „Działaj Lokalnie” – 16.04.2015
Następny wpis
Wyniki konkursu „Działaj Lokalnie” 2015

Zobacz podobne

Menu