9.2018 Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjno- sportowe

Zrealizowany projekt polegał na wykorzystaniu zaangażowania mieszkańców Nowej Wsi Wielkiej i Nowej Wsi Małej (gm. Paszowice) przy wspólnej pracy podczas robót porządkowych na wiejskim placu, a następnie zrobieniu utwardzonej nawierzchni, na której można będzie w przyszłości zainstalować urządzenia sportowe do gier zespołowych. Zrobione zostało też miejsce na stałe ognisko obudowane kamieniami oraz otoczone ławeczkami. Wpłynęło to na poprawę wyglądu wsi i urozmaicenie form spędzania wolnego czasu.

Tytuł projektu: Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjno- sportowe
Nazwa dotowanego: Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Wsi Wielkiej i Nowej Wsi Małej Wartość projektu: 12.070,00 zł
Wartość dotacji Działaj Lokalnie: 3.500,00 zł

Cel projektu: zagospodarowanie zaniedbanego placu na cele rekreacyjno-sportowe i utworzenie miejsca spotkań mieszkańców w okresie letnim. Projekt pośrednio przyczynił się do poprawy kondycji fizycznej mieszkańców oraz ich integracji poprzez działania sportowe.

Działania zrealizowane w ramach projektu:
– akcja informacyjna wśród mieszkańców o projekcie
– pozyskanie sponsorów/ przedsiębiorców, Gmina
– zgromadzenie materiałów i narzędzi
– uporządkowanie placu/usunięcie zakrzaczeń wyrównanie i wygrabienie terenu, usunięcie humusu, zwiezienie kruszywa, rozsypanie na placu, wyrównanie i utwardzenie
– zakup i instalacja słupków wielofunkcyjnych do siatkówki, tenisa, badmintona i koszykówki
– wykonanie obudowy ogniska, posadowienie ławki, posadzenie krzewów.

Rezultaty projektu:
– zagospodarowanie placu,
– wykonanie utwardzonej płyty boiska wielofunkcyjnego,
– możliwość zorganizowania ogniska w bezpiecznym miejscu,
– zakupienie wielofunkcyjnych słupków, siatek i tablic do siatkówki, tenisa, badmintona i koszykówki- zainstalowanie urządzeń na boisku,
– posadowienie ławki przy ognisku oraz posadzenie 25 krzewów wokół boiska
– zintegrowanie mieszkańców poprzez wspólną pracę

Odbiorcy projektu: dorośli mieszkańcy wsi i młodzież – 150 osób, przebywający na terenie sołectwa turyści, uczestnicy rajdów i pieszych wędrówek po Krainie Wygasłych Wulkanów

Partnerzy w realizacji projektu: Urząd Gminy Paszowice, Gminny Ośrodek Kultury, miejscowi biznesmeni

 

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Mściwojowie.

Realizację Programu Działaj Lokalnie na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego wspiera Bank Spółdzielczy w Mściwojowie.

Jesteś zainteresowany udziałem w Programie Działaj Lokalnie?
Skontaktuj się z jego koordynatorem Krzysztofem Kowalczykiem

e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl,
tel. 694867747

kontakt: Sudecka Zagroda Edukacyjna
Dobków 66, gm. Świerzawa

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
8.2018 Dary Ziemi – Artystyczne inspiracje w Komornikach
Następny wpis
10.2018 Senioriada – świętujemy 100 lat Niepodległości – Snowidza

Zobacz podobne

Menu