5.2018 Na zdrowie? Na kije! – Złotoryja

Projekty realizowane w ramach Programu Działaj Lokalnie, nie mają żadnych ograniczeń tematycznych. W podsumowywanej obecnie edycji 2018′ były realizowane przedsięwzięcia o charakterze turystycznym, kulturowym, historycznym, kulinarnym oraz sportowo-rekreacyjnym, a doskonałym przykładem tego ostatniego był projekt „Na zdrowie? Na kije!”, angażujący do aktywności ruchowej złotoryjskie dzieci i młodzież. Wielkie brawa należą się Pani Prezes Paulinie Ruta i innym instruktorom Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking za cykl świetnych zajęć ruchowych, na świeżym powietrzu, wskazujących ciekawą alternatywę dla komputera/smartfona.

Tytuł projektu: Na zdrowie? Na kije!
Nazwa dotowanego: Polskie Stowarzyszanie Nordic Walking
Wartość projektu: 5 132,15 zł
Wartość dotacji Działaj Lokalnie: 2 502,00 zł

Cel projektu: upowszechnianie prawidłowej techniki nordic walking, przeciwdziałanie otyłości i nadwadze, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Działania zrealizowane w ramach projektu:
– 5 spotkań w formie prof. warsztatów ruchowych (nordic walking z trenerem + wypożyczalnia kijów);
– 5 spotkań artystycznych (warsztaty rysunkowe – przewodnik);
– stała obsługa ekspercka;
– stała obsługa zadania przez wykwalifikowanego trenera nordic walking (absolwent AWF Wrocław);
– przygotowanie prelekcji na Kongres Nauczycieli WF na temat projektu.

Rezultaty projektu:
– w projekcie wzięło udział 30 uczniów (którzy chodzili na zajęcia systematycznie);
– podniesiono stan świadomości uczniów w zakresie zdrowego trybu życia;
– 20 uczniów nauczyło się prawidłowej techniki nordic walking;
– powstał 1 projekt przewodnika nordic walking (z rysunkami dzieci);
– promowano projekt w lokalnych mediach zarówno przed, w trakcie jak i po jego zakończeniu.

Odbiorcy projektu: uczniowie szkoły podstawowej w Złotoryi – 30 osób.

Partnerzy w realizacji projektu: ZOKiR, SP1, Gazeta Złotoryjska, Złotoryjanie.pl, Gmina Miejska Złotoryja, Stow. Na Rzecz Rozwoju Sportu Powszechnego, lokalni przedstawiciele film.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Mściwojowie.

Realizację Programu Działaj Lokalnie na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego wspiera Bank Spółdzielczy w Mściwojowie.

Jesteś zainteresowany udziałem w Programie Działaj Lokalnie? Skontaktuj się z jego koordynatorem Krzysztofem Kowalczykiem

e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl,
tel. 694867747

kontakt: Sudecka Zagroda Edukacyjna
Dobków 66, gm. Świerzawa

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
4. Nieziemsko, Festiwalowo, Bajecznie, Integracyjnie
Następny wpis
6.2018 Sąsiedzie wyjdź z domu! Spotkajmy się na POLANCE – pszczoły to życie na Ziemi

Zobacz podobne

Menu