7.2018 Nasza gmina – naszą ojczyzną! Krotoszyce

Program Działaj Lokalnie towarzyszy również podczas największych wydarzeń na terenie Partnerstwa Kaczawskiego. Tak było w przypadku organizacji obchodów jubileuszu 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w kontekście lokalnej historii Krotoszyc. W jego realizację zaangażowano blisko 200 osób, w tym mieszkańców, instytucji i różnych organizacji. W czasie spotkań organizacyjnych opracowano plan działania i scenariusze. Ponadto każda z miejscowości w gminie Krotoszyce, a jest ich 14, wytypował 1-2 najstarsze rodziny, których nazwiska i nazwy miejscowości z których przyjechały do gminy zostaną umieszczone w „szkatule pamięci”. Taką szkatułę przygotowała i wraz z listem do przyszłych pokoleń została zakopana przy kościele. Na zakończenie cyklu wydarzeń przeprowadzony został teleturniej wiedzy drużyn białych i czerwonych pn. „Kocham Cię Polsko -Kocham Cię gmino”.

Tytuł projektu: Nasza gmina – naszą ojczyzną!
Nazwa dotowanego: Stowarzyszenie Nasze Krotoszyce
Wartość projektu: 4 704,17
Wartość dotacji Działaj Lokalnie: 3 000,00 zł

Cel projektu: uczczenie jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w kontekście naszej lokalnej historii.

Działania zrealizowane w ramach projektu: w ramach projektu zrealizowano najważniejsze działanie jakim było przygotowanie lokalnej społeczności do uroczystych obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w kontekście naszej małej ojczyzny i historii naszej Gminy. Dzięki temu przedsięwzięciu udało się nawiązać współpracę międzypokoleniową oraz wykorzystywać doświadczenia pokoleń. Dzieci i młodzież oraz biblioteka przygotowały dekoracje biało – czerwone. Przygotowane zostały patriotyczny program teatralno-poetycki przez stowarzyszenie, dzieci i młodzieży, który był prezentowany w Krotoszycach i w Kościelcu. Ponadto z każdej miejscowości gminie wytypowano po 2 najstarsze rodziny, których nazwiska w „szkatule pamięci”. Na zakończenie przeprowadzono teleturniej wiedzy pn. „Kocham Cię Polsko -Kocham Cię gmino”.

Rezultaty projektu:
– przygotowano i przeprowadzono uroczystość z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę,
– przygotowano w trakcie warsztatów ok. 500 szt. chorągiewek i ozdób biało – czerwonych,
– przygotowano dwa przedstawienia poetycko – teatralne połączone ze śpiewaniem pieśni,
– wkopano szkatułę pamięci zawierająca listę najstarszych mieszkańców gminy oraz list do przyszłych pokoleń.
Odbiorcy projektu: mieszkańcy Gminy Krotoszyce, którzy wzięli udział w głównych uroczystościach obchodów 100-nej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, a także dzieci i młodzież szkolna biorąca udział w warsztatach – ok. 100 osób. W program artystyczny zaangażowało się ok. 50 osób. Łącznie we wszystkich działaniach udział wzięło ok 500 osób.

Partnerzy w realizacji projektu: Szkoły z terenu Gminy Krotoszyce, Sołtysi, OSP w Krotoszycach, Gminna Biblioteka Publiczna w Krotoszycach, grupy nieformalne, wolontariusze, Parafia, lokalne stowarzyszenia.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Kaczawskie.


Realizację Programu Działaj Lokalnie na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego wspiera Bank Spółdzielczy w Mściwojowie.

Jesteś zainteresowany udziałem w Programie Działaj Lokalnie?
Skontaktuj się z jego koordynatorem Krzysztofem Kowalczykiem

e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl,
tel. 694867747

kontakt: Sudecka Zagroda Edukacyjna
Dobków 66, gm. Świerzawa

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
6.2018 Sąsiedzie wyjdź z domu! Spotkajmy się na POLANCE – pszczoły to życie na Ziemi
Następny wpis
8.2018 Dary Ziemi – Artystyczne inspiracje w Komornikach

Zobacz podobne

Menu