8.2018 Dary Ziemi – Artystyczne inspiracje w Komornikach

Projekt wdrażany w ramach Programu Działaj Lokalnie realizowany przez mieszkańców Komornik w gm. Ruja odpowiadał na potrzeby społeczności jaką była jej aktywizacja i rozwój. Realizatorzy zadania powtarzali jak mantrę „Nasi mieszkańcy potrzebują bodźca zewnętrznego do wspólnego spędzania czasu”. Dzieci, młodzież jak i dorośli potrzebowali możliwości uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, które mają znaczenie dla ich rozwoju i poszerzania uzdolnień. I tak też się stało. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy poprzez wspólną prace na rzecz rozwoju kulturalnego i społecznego wsi znacznie się integrowali, nawiązali przyjaźnie sąsiedzkie co dodatkowo zmobilizowało ich do przyszłych wspólnych działań.

Tytuł projektu: Dary Ziemi – Artystyczne inspiracje w Komornikach
Nazwa dotowanego: Wędkarski Klub Sportowy Komorniki
Wartość projektu: 5 398,75 zł
Wartość dotacji Działaj Lokalnie: 3 475,00 zł

Cel projektu: integracja i aktywizacja mieszkańców, budowanie lokalnego kapitału społecznego, dostęp do edukacji kulturalnej, rozwiniecie kreatywności, pokazanie bogactwa naturalnego terenu, poprawa warunków sprzyjających spędzaniu wolnego czasu z rodziną, rozwój wolontariatu.

Działania zrealizowane w ramach projektu: udało się stworzyć Klubu Kreatywnego Artysty. W miesiącu lipcu odbyły się pierwsze warsztaty artystyczne, warsztaty trwały trzy dni, zaproszone dzieci, młodzież oraz dorośli wykonali na nich przestrzenne rzeźby z chleba o tematyce: kościoły i kapliczki dolnośląskich wsi. Został ogłoszony konkurs na najpiękniejszą rzeźbę. W sierpniu zorganizowano Dożynki, w czasie imprezy wszystkie kapliczki i kościoły z chleba zostały wyeksponowane. Ogłoszone zostały wyniki konkursu, a wyróżnieni otrzymali nagrody. Na Dożynkach pojawiła się wystawa dawnych sprzętów oraz przedmiotów wiejskiego gospodarstwa domowego. Ostatni etap to warsztaty na których klubowicze zajęli się tworzeniem obrazów z żywności. Uczestnicy tworzyli repliki znanych dzieł sztuki z takich materiałów jak: chipsy, ziarna itp.

Rezultaty projektu: integracja, aktywizacja mieszkańców wsi Komorniki, rozwój lokalnej społeczności i kapitału społecznego, rozbudzenie wrażliwość artystycznej dzieci i młodzieży, aktywizacja kulturalna i społeczna dzieci i młodzieży wychowujących się w małej wsi, zainteresowanie uczestników innymi formami artystycznymi, rozwój interpersonalny, wzrost kreatywności i twórczego myślenia, wzrost samooceny, przekonania o posiadanych umiejętnościach, zdolnościach, talentach, wymiana doświadczeń.


Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Mściwojowie.

Realizację Programu Działaj Lokalnie na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego wspiera Bank Spółdzielczy w Mściwojowie.

Jesteś zainteresowany udziałem w Programie Działaj Lokalnie?
Skontaktuj się z jego koordynatorem Krzysztofem Kowalczykiem

e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl,
tel. 694867747

kontakt: Sudecka Zagroda Edukacyjna
Dobków 66, gm. Świerzawa

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
7.2018 Nasza gmina – naszą ojczyzną! Krotoszyce
Następny wpis
9.2018 Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjno- sportowe

Zobacz podobne

Menu