Działaj Lokalnie 2021 – wyniki konkursów

Zarząd Stowarzyszenia Kaczawskiego informuje o zakończeniu prac Lokalnej Komisji Grantowej Programu „Działaj Lokalnie”.

Konkurs główny oraz konkurs „Działaj Lokalnie i ekologicznie” przeprowadzony został w dniach 14 kwietnia – 14 maja 2021. Do konkursu w określonym terminie wpłynęło łącznie 18 wniosków. Wszystkie wnioski spełniały kryteria formalne.

Lokalna Komisja Grantowa w roku 2021 składa się z 9 ekspertek i ekspertów reprezentujących sektor samorządowy i społeczny. Członkowie komisji charakteryzują się dużym zróżnicowaniem pola ekspertyzy (nauki społeczne, środowiskowe, kultura i historia) oraz doświadczeniem w pracy ze społecznościami wiejskimi i społecznościami małych miast, w tym organizacjami pozarządowymi. Każdy wniosek został oceniony, zgodnie z regulaminem prac Komisji, niezależnie przez 2 członków (lub 3, w przypadku gdy rozbieżność punktowa była wyższa niż 15 punktów). W dniu 27 maja w godzinach 16:30 – 19:00 odbyło się posiedzenie komisji on-line, na którym wyłoniono ostateczny kształt listy rankingowej wniosków oraz złożono Zarządowi Stowarzyszenia rekomendacje dotyczące ewentualnych zmian i negocjacji w ramach zgłoszonych projektów. W dniu 1 czerwca 2021 Zarząd Stowarzyszenia Kaczawskiego zatwierdził ostateczną listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Poniżej znajdują się dane wniosków, które otrzymały dofinansowanie.

Konkurs Główny

Tytuł wnioskuGminaPrzyznana kwota dofinansowania
Doposażenie i promocja walorów nieczynnego komieniołomu „Łomy” w Lubiechowej w Geoparku Krainy Wygasłych WulkanówŚwierzawa (gmina miejsko-wiejska)5 700,00 zł
„KINO KREDO” kontynuacja.Jawor (gmina miejska)4 000,00 zł
e-Malowane Kaczawy – Kaczawski Szlak Średniowiecznych Polichromii – kontynuacjaJeżów Sudecki (gmina wiejska)4 900,00 zł
Kłonice Dawniej i DziśPaszowice (gmina wiejska)5 000,00 zł
„Na przekór wirusowi – ekologia i zdrowie – lokalnie w Pogwizdowie!”Paszowice (gmina wiejska)3 600,00 zł
„Dziki przystanek” oraz „Aleja lipowa” odskocznią od negatywnych pandemicznych nastrojów.Bolków (gmina miejsko-wiejska)5 000,00 zł
„Zakręćmy się na zdrowie!”Pielgrzymka (gmina wiejska)2 000,00 zł
Wędrujemy po Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów.Wojcieszów (gmina miejska)3 500,00 zł
Gospodynie są THE BEST!Mściwojów (gmina wiejska)4 200,00 zł
„Zielona interwencja” – budowanie lokalnego kapitału społecznegoWądroże Wielkie (gmina wiejska)2 800,00 zł
Wyślij nudę na WAKACJEZagrodno (gmina wiejska)4 000,00 zł
Krok do zdrowiaZłotoryja (gmina miejska)3 000,00 zł
AKTYWNIE W CZAPLACHPielgrzymka (gmina wiejska)4 300,00 zł
Zielony skwerek pod dębem w Budziszowie Wielkim stworzymy a wirusa w izolację odstawimy.Wądroże Wielkie (gmina wiejska)3 000,00 zł
suma55 000,00 zł

Konkurs „Działaj Lokalnie i Ekologicznie”

Tytuł wnioskuGminaPrzyznana kwota
dofinansowania
Klimatyczna bibliotekaPielgrzymka (gmina wiejska)3 000,00 zł
Nie wyrzucaj – Podaj dalej!Pielgrzymka (gmina wiejska)3 000,00 zł
Ptaki naszą radością w pandemiiBolków (gmina miejsko-wiejska)3 000,00 zł
suma9 000,00 zł

Poszczególni beneficjenci otrzymają informację o szczegółach oceny wniosku, jego mocnych i słabych stronach, a także propozycję modyfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego poprzez indywidualny kontakt z koordynatorką projektu w ciągu 4 dni roboczych od czasu publikacji niniejszego komunikatu.

Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności koordynowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Organizacją grantową realizującą Program na obszarze Krainy Wygasłych Wulkanów jest Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Kaczawskie.

Edycja 2021 Programu „Działaj Lokalnie” w Krainie Wygasłych Wulkanów jest finansowana przez:

  • Polsko Amerykańską Fundację Wolności
  • Stowarzyszenie Kaczawskie

Wkład finansowy Stowarzyszenia Kaczawskiego do Programu wsparli:

Dziękujemy za zaangażowanie, a beneficjentom gratulujemy!

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Działaj Lokalnie i ekologicznie – nabór wniosków

Zobacz podobne

Menu