Działaj Lokalnie ruszył nabór wniosków

Już po raz dwunasty Stowarzyszenie Kaczawskie ma przyjemność ogłosić coroczny konkurs Działaj Lokalnie na terenie powiatu jaworskiego, złotoryjskiego i częściowo legnickiego oraz od tego roku również jelenigórskiego. Dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i przy zaangażowaniu środków Stowarzyszenia Kaczawskiego do rozdzielenia jest łącznie 55.000 zł celem przekazania ich na  inicjatywy lokalne. Szansę na zdobycie dotacji do 6 tys. zł mają grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe.

Przez cały miesiąc, aż do 13 maja 2019 r., grupy inicjatywne mogą składać wnioski za pomocą internetowego generatora: system.dzialajlokalnie.pl

Stowarzyszenie Kaczawskie, jako Ośrodek Działaj Lokalnie, zaplanował spotkania informacyjno-szkoleniowe, w ramach których wyjaśniać będzie zasady składania i rozliczania wniosków. Po zakończeniu naboru, niezależna komisja podejmie decyzję, które ze złożonych wniosków otrzyma wsparcie. W skład kapituły wchodzą osoby z instytucji samorządowych, ze środowiska kultury, sportu, biznesu oraz specjaliści aktywnie działający na rzecz pobudzania lokalnych inicjatyw.
Okres realizacji projektów to maksymalnie pół roku, przy czym za datę początkową można przyjąć najwcześniej 05 czerwca 2019 r.!
Wśród pożądanych pomysłów są takie, które traktują o szeroko pojmowanym dobru wspólnym. Co kryje się pod tym hasłem? Istotne by z projektów płynęły korzyści dla lokalnej społeczności. Modelowe wnioski o dofinansowanie inicjatyw uwzględniają np. troskę o integrację międzypokoleniową, pracę wolontariuszy, pielęgnację tradycji, środowiska, rozwój atrakcyjności miejscowości, itd. Są przy tym innowacyjne i pozostawiają możliwość kontynuacji działań po ich zakończeniu. Ważne, żeby projekt był fundamentem dla lokalnego kapitału społecznego, a ogólnym celem konkursu jest pobudzanie aktywności społecznej oraz dawanie szansy na rozwój, poprawa jakości życia w małych miastach i na teren wiejskich.

W tegorocznej edycji konkursu uruchomiona zostaje po raz pierwszy ścieżka tematyczna pod nazwą Promocja walorów i oferty GEOparku Krainy Wygasłych Wulkanów. Kwota na dotacje w ramach ścieżki tematycznej została wydzielona z ogólnej puli środków na dotacje i wynosi 22.000 zł, natomiast na pozostałe projekty aż 33.000 zł. Z zastrzeżeniem, że pula środków na ścieżkę tematyczną może ulec zmniejszeniu w zależności od zainteresowania wnioskodawców lub jakości wniosków, składanych w ramach ścieżki tematycznej. Niewykorzystane środki zostaną przekierowane do limitu Konkursu ogólnego.

====================

W ramach ŚCIEŻKI TEMATYCZNEJ PN. „Promocja walorów i oferty GEOparku Krainy Wygasłych Wulkanów oczekujemy na projekty:

  • których celem jest udostępnienie miejsc posiadających walory lub wyraźnie nawiązujących do tworzonego GEOparku Krainy Wygasłych Wulkanów, w tym szczególnie miejsc wypoczynku, rekreacji i geoturystyki;
  • upowszechniające wiedzę na temat regionu Krainy Wygasłych Wulkanów;
  • promujące ten obszar w postaci organizacji wydarzeń i akcji, których tematem przewodnim będzie dziedzictwo geologiczne regionu Krainy Wygasłych Wulkanów;
  • projekty na rzecz właściwej ochrony zasobów przyrodniczych i geologicznych KWW, w tym przeciwdziałające postępującym procesom degradacyjnym i dewastacyjnym;
  • wspierające proces tworzenia i promowania marek produktów lokalnych związanych z KWW;
  • nakierowane na tworzenie i rozwój produktów oraz usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów;
  • wspierające istniejące lub nowe produkty i usługi, które wykorzystują lokalne zasoby geologiczne.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:
1) mają siedzibę w gminach: Bolków, Jawor, Jeżów Sudecki, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wojcieszów, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja gmina wiejska oraz Złotoryja gmina miejska.
2) oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

Otwarte spotkania dla zainteresowanych wnioskodawców:
Jawor – 26.04.2019 r. – Schronisko Młodzieżowe przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze (sala I piętro). Godz. 16:30
Złotoryja – 29.04.2019 r. – Urząd Miejski przy placu Orląt Lwowskich 1 w Złotoryi
(sala narad – nr 11). Godz. 16:30.
Przewidywany czas trwania spotkania to ok. 1,5 godziny plus możliwe indywidualne konsultacje po spotkaniu.

Regulamin_Konkursu Działaj Lokalnie (z uwzględnieniem gminy Jeżów Sudecki)

Wniosek_DL_2019 (wypełniamy w systemie www.system.dzialajlokalnie.pl)

KONTAKT:
Punkt informacyjny prowadzony jest w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie
Dobków 66, 59-540 Świerzawa (wymagany wcześniejszy kontakt telefoniczny z koordynatorem)

Koordynator programu Działaj Lokalnie
Krzysztof Kowalczyk, tel. 694-867-747
e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl

 

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Kaczawskim.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Coroczne spotkanie Ośrodków Działaj Lokalnie
Następny wpis
Identyfikacja wizualna geoparku: relacja z warsztatów

Zobacz podobne

Menu