Informacja o unieważnieniu postępowania

Dobków, 13 grudnia 2018 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Stowarzyszenie Kaczawskie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie”

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2018 roku Stowarzyszenie Kaczawskie wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie”, z terminem składania ofert do dnia 12 grudnia 2018 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Zaproponowana cena najkorzystniejszej oferty (247 777,77 zł) przewyższała o 53 279,80 zł kwotę jaką Zamawiający zabezpieczył w budżecie na realizację zadania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu, zaproponowana cena najkorzystniejszej oferty w sposób znaczący przekracza kwotę jaką Zamawiający zabezpieczył na sfinansowanie niniejszego przedsięwzięcia. Zamawiający nie może jej zwiększyć do kwoty oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na cyt. powyżej podstawie prawnej.

Operacja pn. „Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie” realizowana przez Stowarzyszenie Kaczawskie, mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej regionu Krainy Wygasłych Wulkanów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Powtórzone zapytanie ofertowe na roboty wykończeniowe poddasza budynku
Następny wpis
Powtórzone zapytanie ofertowe na roboty wykończeniowe poddasza budynku

Zobacz podobne

Menu