Inwentaryzacja geologiczna Geoparku

Pełną treść inwentaryzacji i przewodnik po 30 najciekawszych Geopunktach znajdziesz na dole strony.

W związku z rozwojem turystycznym regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego i idącymi za tym wyzwaniami dostosowywania się do wymagań rosnącej liczby odwiedzających i potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, Stowarzyszenie Kaczawskie realizuje projekt „Geopark „Kraina Wygasłych Wulkanów” – nowy produkt turystyczny regionu” . Elementem niezbędnym w efektywnym planowaniu zrównoważonego rozwoju regionu oraz elementem dokumentacji aplikacyjnej do Światowej Sieci Geoparków UNESCO jest profesjonalna, kompleksowa inwentaryzacja zasobów przyrody nieożywionej, z której region słynie.

o opracowaniu inwentaryzacji:

Realizacja przedsięwzięcia wymagała współpracy kilku specjalistów toteż podjęto współpracę z pracownikami dwóch jednostek naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. W składzie zespołu znaleźli się:

z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej:

  • dr inż. Jan Barmuta
  • dr Krzysztof Starzec

z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

  • prof. dr hab. Piotr Migoń
  • dr Paweł Raczyński
  • dr Dawid Białek
  • mgr Aleksander Kowalski

Prof. dr hab. Piotr Migoń był osobą odpowiedzialną za stronę merytoryczną  opracowania. Osobą koordynującą całość opracowania jest dr inż. Maria Barmuta.

Głównym celem pracy było rozpoznanie, określenie i wytypowanie 130 nowych stanowisk, interesujących pod kątem geologicznym, bądź geomorfologicznym, dokumentujących różnorodność budowy geologicznej „Krainy Wygasłych Wulkanów”.

Pełna Lista wytypowanych geostanowisk

Gmina Bolków:

1. Bolków wzgórze zamkowe – lawy poduszkowe
2. Rochowicka Skała
3. Kaczorów – łom fyllitów
4. Nowe Rochowice – wapienie wojcieszowskie
5. Księży Kamień koło Radzimowic (łupki radzimowickie)
6. Radzimowice – dawne tereny eksploatacyjne
7. Czerwona Skałka (formy skałkowe (trachity))
8. Skałka ryodacytowa nad Mysłowem
9. Karczmisko (formy skałkowe (trachity))
10. Wapniki – Kozia Skałka
11. Świny – wulkanity
12. Świny – skały okruchowe
13. Wąwóz Lipa – (dolina jarowa, skałki zieleńcowe)
14 Żwirownia w Okrajniku

Gmina Legnickie Pole:

15 Mikołajowice – kamieniołom bazaltu
16. Mikołajowice – górnictwo złota
17. Jezioro Koskowickie
18. Taczalin – kamieniołom kwarcu

Gmina Męcinka:

19. Sztolnia Rudolf
20. Czartowska Skała
21. Muchowskie Wzgórza
22. Górzec – (wulkanizm kenozoiczny)
23. Kanciasta –( wulkanizm kenozoiczny)
24. Krzyżowa Góra –( wulkanizm kenozoiczny )
25. Owczarek – (wulkanizm kenozoiczny)
26. Trzej Królowie –( wulkanizm kenozoiczny)
27. Jerzyków –dawne tereny górnicze w dolinie Staruchy
28. Trupień – kamieniołom bazaltu
29. Stanisławów – ślady górnictwa barytu
30. Stanisławów – dawna kopalnia rudy żelaza Wilcza
31. Stanisławów – osady morza cechsztyńskiego (wybrzeże)
32. Kondratów-Stanisławów -osady przybrzeżne
33. Kondratów-Stanisławów – osady sztormowe, lagunowe
34. Kondratów-Stanisławów -cykl transgresywno-regresywny
35. Kondratów-Stanisławów – podłoże metamorficzne cechsztynu
36. Chełmek – bazalty

Gmina Mściwojów

37. Zimnik – kamieniołom granitu
38. Wieża widokowa w Mściwojowie
39. Mściwojów – żwirownia

Gmina Paszowice

40. Paszowice- granity
41. Kwietnki – ametysty
42. Rataj (wulkanizm kenozoiczny)
43. Bazaltowa (wulkanizm kenozoiczny)
44. Wąwóz Myśliborski (jar Jawornika, zieleńce, lawy poduszkowe)
45. Wąwóz Siedmicki
46. Nad Groblą (skaliste zbocza doliny)
47. Wąwóz Nowowiejski
48. Popielowa (wulkanizm permski)
49. Radogost – odsłonięcie zieleńców i grota

Gmina Pielgrzymka

50. Żwirownia Czaple (Czaple II)
51. Cygańskie Skały – środkowe piaskowce ciosowe kredy)
52. Ostrzyca (wulkanizm kenozoiczny)
53. Świątek (wulkanizm kenozoiczny)
54. Kopka – górne piaskowce ciosowe kredy

Gmina Ruja

55. Janowice – bazalt
56. Ruja – wzgórza zbudowane z utworów wodnolodowcowych
57. Tyniec Legnicki – dolina Cichej Wody
58. Cicha Woda – osady złotonośne

Gmina Świerzawa

59 Jurczyce – keratofiry
60. Rzeszówek – melanże
61. Gackowa
62. Kamieniołom Kapella
63. Urwista – zieleńce
64. Lubiechowa – kamieniołom melafirów
65. Osady rzeczne koło tamy w Świerzawie
66. Leśna ambona (lawy poduszkowe)
67. Świerzawa – stacja PKP
68. Sędziszowa – odsłonięcia łupków graptolitowych
69. Sędziszowa – lidyty
70. Różana – Wołek
71. Nowy Kościół – agaty,
72. Nowy Kościół – piaskowce cechsztyńskie,
73. Nowy Kościół – dolomit płytowy
74.Nowy Kościół – wapień cechsztyński
75. Jaskinia Walońska
76. Białe Skały
77. Organy Wielisławskie
78. Czerwony Kamień (wulkanizm kenozoiczny)
79. Jeziorna (kamieniołom bazaltu)
80. Dłużyca (gołoborza)
81. Dobków – głazy narzutowe
82. Dobków – punkt widokowy („Trzy okresy wulkanizmu”)
83. Okopowa – metadiabazy i punkt widokowy na szczycie
84. Wielisławka – sztolnia
85. Podgórki – zieleńce na Okopowej

Gmina Wądroże Wielkie

86. Zamkowa Góra
87. Kamień Świętej Jadwigi
88. Wądroże Wielkie – gnejsy
89. Pawłowie Wielkie – kamieniołom bazaltu

Gmina Wojcieszów

90. Biały Kamień
91. Kamieniołom Silesia
92. Kamieniołom Miłek
93. Kamieniołom Gruszka
94. Wroniec
95. Metatrachity na Rogaczu
96. Kamieniołom fyllitów w Wojcieszowie
97. Lisie Skały
98. Łom metatufitów w Wojcieszowie Dolnym
99. Metadiabazy na górze Zadora
100. Połom – nieczynny łom
101.Meszna – metariodacyty
102. Diabazy – Wojcieszów Dolny
103. Milek – skałki
104. Kamieniołom „Zameczek”
105. Sztolnia uranowa pod Chmielarzem
106. Żelaźniak

Gmina Krotoszyce

107. Kopalnia haloizytu Dunino
108. Ujście Nysy Szalonej do Kaczawy

Gmina Zagrodno

109. Grodziec – wulkanizm kenozoiczny
110. Grodziec – górnictwo miedzi
111. Grodziec – wapienie cechsztyńskie
112. Uniejowice – łupki graptolitowe

Gmina miejska Złotoryja

113. Kopalnia złota Aurelia
114. Lisia Jama nad Kaczawą
115. Wąwóz lessowy koło Złotoryi
116. Kostrza

Gmina wiejska Złotoryja

116. Krucze Skały – Złotoryja
117. Dolina Drążnicy – Wilcza Jama, Niedźwiedzia Jama, Skalny Wodospad
118. Diablak (wulkanizm kenozoiczny)
119. Wilkołak (wulkanizm kenozoiczny)
120. Złoty las
121. Kozów – dawny kamieniołom bazaltów
122. Prusicka Góra – Średnia Góra
123. Kamieniołom kredowego dolnego piaskowca ciosowego w Wilkowie (SW stoki Koziej Góry)
124. Cechsztyn w Leszczynie – Ciche Szczęście (Stilles Gluck)
125. Cechsztyn w Leszczynie – skały podłoża metamorficznego przy drodze do Prusic
126. Leszczyna – strefa uskoku Jerzmanic
127. Leszczyna – żyła bazaltu
128. Leszczyna – górnictwo miedzi (poza Stilles Gluck)
129.Leszczyna – kamieniołomy na N od Stilles Gluck
130. Rokitki dawna żwirownia

Kaczawskie „top 30”

Spośród wytypowanych punktów wybrano 30 „najciekawszych”. Listę 30 wyróżniających się obiektów stworzono kierując się oceną ekspercką wykonawców opracowania, wspomaganą wynikami oceny ilościowej ewaluacji w oparciu o sześć kryteriów oraz kryteriami dodatkowymi, uzgodnionymi podczas spotkania wykonawców z przedstawicielami Stowarzyszenia. W ramach kryteriów dodatkowych przyjęto, że przynajmniej połowa proponowanych obiektów powinna być tematycznie związana ze zjawiskiem wulkanizmu, aby podkreślić przewodnie hasło obszaru „Kraina Wygasłych Wulkanów” i uwypuklić te elementy budowy geologicznej i rzeźby terenu. Równocześnie starano się unikać tematyki zbyt wąskiej i specjalistycznej, jak również sytuacji, gdy cecha kluczowa z punktu widzenia naukowego jest de facto poza zasięgiem obserwacji osoby odwiedzającej (np. skamieniałości). Ponadto uwzględniono aktualny stan obiektu, unikając miejsc bardzo silnie zarośniętych, gdzie warunki do obserwacji elementów budowy geologicznej i rzeźby są znacznie utrudnione. Dołożono również starań, aby na liście reprezentowane były tereny różnych samorządów wchodzących w skład Partnerstwa Kaczawskiego. W odniesieniu do części przedsudeckiej okazało się to możliwe w bardzo ograniczonym stopniu, dlatego tylko dwa geostanowiska z części przedgórskiej weszły w skład grupy 30 wyróżniających się obiektów.

Dla 30 wybranych punktów zamówiono również profesjonalną dokumentację fotograficzną, oraz przygotowano publikację o charakterze popularyzatorskim.

treść inwentaryzacji

Zamieszczamy również pełną treść raportu inwentaryzacji, w którym można znaleźć dokładną analizę budowy geologicznej obszaru oraz karty inwentaryzacyjne wszystkich 130 stanowisk.

Fotografie 130 geopunktów

Dla wszystkich 130 Geopunktów przygotowano fotografie dokumentacyjne ilustrujące najważniejsze cechy obiektów geologicznych.

Mapy rozmieszczenia geopunktów

Rozmieszczenie Geopunktów w regionie zaprezentowano na mapach

Informacja o finansowaniu

Operacja pn. „Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów: nowy produkt turystyczny regionu”, realizowana przez Stowarzyszenie Kaczawskie,mająca na celu promocję i zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Krainy Wygasłych Wulkanów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Punkt informacji turystycznej i biblioteka regionalna
Następny wpis
Certyfikat Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów – pierwszy nabór wniosków

Zobacz podobne

Menu