Konferencja „Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów – nowy produkt turystyczny regionu”

W związku z podsumowaniem działań zmierzających do przystąpienia Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów do Światowej Sieci Geoparków UNESCO, zapraszamy na dwa wydarzenia, które podsumują dotychczasowe działania prowadzone w regionie.

Podsumowanie projektu „Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów – nowy produkt turystyczny regionu”

24 października 2019

miejsce: sala konferencyjna w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie

Ramowy program:

9:30 – 9:45 „Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów – nowy produkt turystyczny regionu” – dlaczego Geopark w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego?

9:45 – 11:00 Wykłady zaproszonych gości z Geoparków UNESCO:

– Blanka Nedvědická , Geopark UNESCO Czeski Raj

– Jacek Koźma, Państwowy Instytut Geologiczny, Geopark UNESCO Łuk Mużakowa – „Przynależność do sieci Światowych Geoparków UNESCO – doświadczenia i wyzwania”

– Piotr Kuliniak, Gmina Łęknica, Geopark UNESCO Łuk Mużakowa

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 12:30 Geopunkty Krainy Wygasłych Wulkanów – wyniki badań terenowych i dyskusja

organizator wydarzenia: Stowarzyszenie Kaczawskie

Operacja pn. „Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów: nowy produkt turystyczny regionu”, realizowana przez Stowarzyszenie Kaczawskie, mająca na celu promocję i zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Krainy Wygasłych Wulkanów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Konferencja “Idea geoparku - kompleksowe podejście do zrównoważonej turystyki i promocji regionu”

24-25 października 2019

Dzień I – 24 października (czwartek)

miejsce: sala konferencyjna w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie

Ramowy program:

13:00 – 13:30 Podsumowanie projektu “Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”

13:30 – 14:30 Obiad

14:30 – 16:30 Sesja wykładowa:

– prof. Piotr Migoń, Uniwersytet Wrocławski: „Geostanowiska – dobre praktyki w udostępnianiu”

– Agnieszka Chećko, Geosfera Jaworzno

– Karolina Kędroń, Geosfera Jaworzno

– Michał Poros, Geopark Świętokrzyski

16:30 – 17:00 Przerwa kawowa

17:00 – 18:00 Rola ekspozycji Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w promocji regionu Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów i popularyzacji Nauk o Ziemi – zwiedzanie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej

18:00 – 19:00 Kolacja w formie bufetu

Dzień II – 25 października (piątek)

9:45 Zbiórka na parkingu pod Sudecką Zagrodą Edukacyjną w Dobkowie

10:00 – 15:00 Szkoleniowy wyjazd terenowy – “Mało znane geoatrakcje Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”. Prowadzenie wycieczki: Marzena Biernat, Piotr Słomski (Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie)

15:00 – 16:00 Obiad dla uczestników wycieczki

organizator wydarzenia: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” 

Wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Operacja własna nr 1/2018/OW p.n. “Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 października 2019

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
XV Konferencja Europejskiej Sieci Geoparków
Następny wpis
Mapa Geoturystyczna Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów

Zobacz podobne

Menu