Konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Wszyscy wiemy jak niesamowite są kameleony, które potrafią zmieniać kolor lub kolibry zawisające nieruchomo w locie przy kielichach kwiatów. Każdy wie, że najpotężniejszy jest słoń, najwyższa żyrafa, a lew jest królem wszystkich zwierząt. Słyszeliśmy o wspaniałych orchideach rosnących
w koronach drzew i prawie każdy z nas ma przynajmniej jedną w domu. Co jednak wiemy o naszych, polskich roślinach i zwierzętach? Czy one też bywają piękne, magiczne, potężne, smukłe i wysokie lub maleńkie i zwinne?

O niesamowitych i magicznych właściwościach bardzo dużo mówią nam polskie legendy, tradycyjne pieśni czy rzemiosło ludowe. Przyglądaliście się kiedyś, jakie rośliny występują na chuście góralskiej? Jakie zwierzęta pojawiają się w tradycyjnych pieśniach? Słyszeliście, jakie magiczne właściwości
w ludowych opowieściach przypisywano sowom lub krukom?

Porozmawiajcie ze starszymi osobami z Waszej rodziny lub poszukajcie wydania polskich legend
w bibliotece i pokażcie nam polskie rośliny lub zwierzęta, które Waszym zdaniem są niesamowite!

Regulamin konkursu

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” finansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Kaczawskiego.

Organizator konkursu:

Stowarzyszenie Kaczawskie z siedzibą w Mściwojowie 45a, 59-407 Mściwojów.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat wartości lokalnej bioróżnorodności i jej znaczenia w kulturze materialnej i niematerialnej człowieka.

Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z obszaru działania Stowarzyszenia Kaczawskiego, czyli gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Zagrodno, Złotoryja oraz miasta Jawor i miasta Złotoryja.

Prace konkursowe:

Do konkursu będą kwalifikowane dwie kategorie prac:

Kategoria plastyczna – uczestnicy wysyłają prace plastyczne wykonane dowolną techniką na płaskim arkuszu formatu A3 lub A4. Uczestnik powinien w swojej pracy zobrazować jak lokalne rośliny i zwierzęta pojawiają się w polskich legendach, zwyczajach czy opowieściach. Może być to scena z legendy, pieśni ludowej lub kompozycja inspirowana materialną twórczością ludową taką jak hafty, tkaniny, zdobienia budynków, wyroby drewniane, ceramiczne i inne.

Kategoria tekstowa – uczestnicy przesyłają prace w formie tekstu. Może to być opowiadanie, wywiad, reportaż lub inna forma literacka. Tekst musi być w całości autorską pracą ucznia, a w przypadku cytowania innych prac, powinno być podane źródło. W pracy powinny być wymienione źródła informacji lub nazwiska respondentów, na podstawie których wiedzy praca powstała (mogą być to członkowie rodziny lub sąsiedzi).

Prace powinny być wykonane samodzielnie i indywidualnie. Mile widziane są odwołania do tradycji lokalnych, związanych z miejscem zamieszkania ucznia lub jego historią rodzinną. Zachęcamy nauczycieli i rodziców do pomocy dzieciom w odnalezieniu inspiracji w opowieściach i wspomnieniach najstarszych członków rodziny lub w książkach przytaczających polskie legendy, starych śpiewnikach czy innych źródłach informacji o polskich tradycjach ludowych.

Sposób składania zgłoszeń:

Prace konkursowe mogą być składane osobiście:

  • w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” pod adresem Mściwojów 54
  • w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie pod adresem Dobków 66

Lub wysłane pocztą na adres:

Sudecka Zagroda Edukacyjna

Dobków 66

59-540 Świerzawa

Prace mogą być przekazywane/wysyłane indywidualne przez rodziców/opiekunów uczniów lub zbiorczo przez nauczyciela. W przypadku prac wysyłanych pocztą za datę złożenia zostaje uznana data stempla pocztowego.

Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

Termin składania prac:

8 kwietnia 2016

Wyłonienie zwycięzcy:

Jury powołane przez organizatora będzie oceniało następujące walory pracy:

  1. Odniesienie do tematyki przyrodniczej w konkretnych elementach kultury niematerialnej takich jak: opowieści, legendy, przekazy ustne, pieśni, zwyczaje etc. i materialnej, takich jak: twórczość ludowa, rzemiosło użytkowe, architektura.
  2. Prace plastyczne będą oceniane pod względem estetycznym (kompozycja, kolorystyka pracy, dobór techniki do tematu oraz możliwości manualnych ucznia).
  3. Prace tekstowe analizowane będą z perspektywy poprawności językowej oraz sposobu przedstawienia poruszanego tematu.

Lista nagrodzonych uczniów oraz nazwa zwycięskiej szkoły zostanie podana na stronie www.kaczawskie.pl do 30 kwietnia 2016.

Nagrody:

W obydwu kategoriach prac zostaną przyznane trzy nagrody: za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Ponadto szkoła, z której napłynie najwięcej zgłoszeń (bez względu na kategorię prac) również otrzyma nagrodę.

Więcej informacji: Julia Jankowska, tel. 730 663 611

Postanowienia końcowe:

Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy lub jej zdjęcie podczas spotkań w ramach projektu oraz na portalu www.kaczawskie.pl

Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac na wszelkich polach eksploatacji.

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

Regulamin niniejszego konkursu jest również dostępny na stronie www.kaczawskie.pl.

 

Konkurs realizowany w ramach projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” finansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Aktywność procentuje – 1% dla rozwoju regionu!
Następny wpis
Konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Zobacz podobne

Menu