Konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Stowarzyszenie Kaczawskie zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału
w konkursie:

„Do czego potrzebna jest nam bioróżnorodność?”

Bioróżnorodność, czyli zróżnicowanie gatunków, w wielu miejscach na ziemi jest bardzo zagrożona. Obszary wiejskie, niegdyś tętniące życiem, z ogromną ilością różnorodnych roślin i zwierząt, dziś bardzo się zmieniły. Pola uprawne z tradycyjnym płodozmianem, pooddzielane miedzami
i zadrzewieniami śródpolnymi były świetnym schronieniem i miejscem żerowania dla wielu gatunków. Dziś wiele z nich to wielohektarowe uprawy tylko jednego gatunku rośliny. Pośród domów i stodół na wsiach schronienie znajdowały liczne ptaki czy pożyteczne owady. Dziś, ocieplone styropianem i szczelnie zabudowane nie są już gościnne dla małych, pożytecznych sąsiadów.

Ale czy bioróżnorodność nam coś daje, poza cieszeniem naszych oczu i uszu? Czy potrzebne są nam te wszystkie gatunki roślin i zwierząt? Do czego człowiek wykorzystywał rosnące dziko rośliny? Czy inspirował się wyglądem zwierząt tworząc swoją sztukę?

Spróbujcie dowiedzieć się, w jaki sposób można wykorzystywać naturalne materiały, a następnie wykonajcie coś sami! Może być to wiklinowy kosz, samodzielna kompozycja herbaty ziołowej, sezonowa dekoracja z roślin, a nawet projekt ubrania czy mebla! Nie obawiajcie się popuścić wodzy fantazji!

Regulamin konkursu

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” finansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Kaczawskiego.

Organizator konkursu:

Stowarzyszenie Kaczawskie z siedzibą w Mściwojowie 45a, 59-407 Mściwojów.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat wartości lokalnej bioróżnorodności i jej znaczenia w kulturze materialnej i niematerialnej człowieka. Pragniemy sprowokować do rozmowy o przyrodzie i środowisku w szkole w kontekście konieczności podjęcia działań dla zachowania bioróżnorodności i jej zrównoważonego wykorzystania.

Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego województwa dolnośląskiego. Do konkursu szczególnie zapraszamy uczniów liceów plastycznych, techników rzemieślniczych i projektowych.

Prace konkursowe:

Zadaniem uczestników konkursu jest praktyczne wykorzystanie produktów dostępnych w naturze (np. wosk, owoce, warzywa, rośliny, kora drzewna, barwniki roślinne, zrzucone poroże, orzechy, muszle, pióra itp.).

Uczestnicy powinni własnymi siłami stworzyć produkt użytkowy oparty na produktach natury. Dozwolone jest bezpośrednie wykorzystanie naturalnych produktów oraz inspiracja nimi (motywy roślinne i zwierzęce, faktury, barwy występujące w przyrodzie…). Inspiracje tradycyjnymi wyrobami rękodzielniczymi i tradycjami ludowymi wykorzystującymi odniesienia do natury będą mile widziane.

Dopuszczalne kategorie prac:

 • rękodzieło użytkowe lub ozdobne z wykorzystaniem dowolnych materiałów naturalnych (ceramika, metal, drewno, szkło, biżuteria, skóra, tekstylia)
 • szeroko rozumiane wzornictwo (projekty odzieży i obuwia, biżuterii, mebli, akcesoriów, tekstyliów i inne)
 • produkty florystyczne (kompozycje okolicznościowe, ozdobne)

Sposób wykonania prac:

 • prace powinny być wykonane samodzielnie i indywidualnie
 • dopuszcza się zgłoszenie do konkursu pracy, która była wykonana wcześniej (na cele prac zaliczeniowych w szkole lub na własny użytek), jeśli spełnia kryteria samodzielnego
  i indywidualnego wykonania
 • każdy projekt powinien zostać zrealizowany w formie gotowego produktu lub przynajmniej modelu (jeżeli projekt nie może zostać wykonany w skali 1:1 ze względu na znaczne rozmiary lub koszty materiałów)
 • wykonany produkt powinien zostać sfotografowany (przynajmniej na 3 dobrej jakości zdjęciach pokazujących obiekt z 3 różnych stron), w tym na jednej fotografii wraz z produktem powinien występować autor trzymający kartkę z wyraźnie, odręcznie napisanym swoim imieniem i nazwiskiem oraz tytułem produktu
 • do zdjęć wykonanego produktu należy załączyć tekst zawierający nazwę produktu, imię
  i nazwisko oraz wiek autora, klasę i nazwę szkoły, nr telefonu kontaktowego i krótki opis obrazujący technikę wykonania, inspiracje, zastosowania itp. Jeżeli uczestnic wykonali wstępne szkice koncepcyjne swojego projektu, dołączenie ich jest mile widziane.
 • każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace

Sposób składania zgłoszeń:

Prace konkursowe powinny być złożone w formie elektronicznej jako spakowany plik zawierający

 • zdjęcia (w pliku .jpg),
 • ewentualne skany szkiców koncepcyjnych (w pliku .jpg, .png lub .pdf)
 • oraz opis (w pliku .pdf, .doc, lub .docx)*

* jeżeli pliki przekraczają 20 MB powinny zostać przesłane w podziale na kilka wiadomości lub poprzez platformę udostępniania plików

i wysłane na adres kontakt@partnerstwokaczawskie.pl

Termin składania zgłoszeń:

31 maja 2016

Wyłonienie zwycięzcy:

Jury powołane przez organizatora będzie oceniało następujące walory pracy:

 1. Wykorzystanie materiałów i motywów naturalnych
 2. Oryginalność pomysłu
 3. Uzasadnienie wyboru danych materiałów, opis inspiracji.

Lista nagrodzonych uczniów oraz nazwa zwycięskiej szkoły zostanie podana na stronie www.kaczawskie.pl do 15 czerwca 2016

Nagrody:

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody: za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Ponadto szkoła, z której napłynie najciekawsza praca, również otrzyma nagrodę.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując zdjęcia produktu z jego opisem na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję tych zdjęć podczas spotkań w ramach projektu oraz na portalu www.kaczawskie.pl
 2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac na wszelkich polach eksploatacji.
 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Regulamin niniejszego konkursu jest również dostępny na stronie www.kaczawskie.pl.
 5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Konkurs realizowany w ramach projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” finansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych
Następny wpis
Konkurs na projekt małego ogrodu przyjaznego bioróżnorodności

Zobacz podobne

Menu