Konkurs Działaj Lokalnie VII – wyniki oceny formalnej

Zakończył się I etap (formalny) oceny złożonych wniosków do programu „Działaj Lokalnie VII” w Partnerstwie Kaczawskim. Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne złożyły w sumie 21 wniosków.

Grupy, których wnioski warunkowo zostały przekazane do oceny merytorycznej proszone są o pilny kontakt z koordynatorem.

Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej (ocena merytoryczna) odbędzie się w drugiej połowie bieżącego miesiąca. O wynikach prac Komisji będziemy informować.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Ogłoszenie o konkursie grantowym „Działaj Lokalnie VII” w 2012 roku
Następny wpis
Konkurs Działaj Lokalnie 2012 – wyniki

Zobacz podobne

Menu