Modelowa modernizacja budynku gospodarczego

W ramach projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” zrealizowana została modelowa modernizacja jednego z budynków Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej – dawnej stodoły. Prace modernizacyjne obejmowały nie tylko przystosowanie parteru budynku do pełnienia funkcji edukacyjnych, ale również umożliwienie zamieszkania elewacji przez synantropijne gatunki zwierząt: ptaki, owady, gady i nietoperze. W tym celu zastosowano różnorodne rozwiązania, zachęcające do zasiedlenia budynku przez te zwierzęta.

Wszystkie rozwiązania oraz porady, jak remontować wiejskie budynki w zgodzie z tradycją i z korzyścią dla bioróżnorodności umieściliśmy w edukacyjnym folderze.

Folder można odebrać nieodpłatnie w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej lub pobrać w formacie pdf stąd.

Relacja z uroczystości otwarcia budynku znajduje się tutaj.

Skalniak umieszczony na południowej ścianie budynku w starym korycie wykonanym z piaskowca – doskonałe miejsce dla jaszczurek.

Sala wystawienniczo-warsztatowa:

Ubytki w murze uzupełniono trzciną oraz kołkami drewnianymi, co umożliwia zamieszkanie dzikich owadów zapylających takich jak np. murarka ogrodowa.

Wlotka umożliwiająca ptakom założenie gniazda pod podbitką dachu.

Półka pod okapem dachu dla jaskółek:

Południowa elewacja budynku:

Stare otwory wentylacyjne zasklepione od wewnątrz już zostały zamieszkane przez sikory modraszki oraz kopciuszki.

Wlotki do budek podtynkowych dla nietoperzy umieszczonych w ścianach szczytowych

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”
finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Aktywna wiosna w Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan” w Złotoryi
Następny wpis
Rajd do Rokitnicy śladami świętej Jadwigi

Zobacz podobne

Menu