Podsumowanie projektu grantowego „Certyfikat Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów jako lokalna marka turystyczna”

Projekt grantowy zrealizowano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Mamy przyjemność poinformować o zakończeniu projektu grantowego pn. „Certyfikat Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów jako lokalna marka turystyczna” (umowa o powierzeniu grantu nr 2018/3.2 z dnia 24 stycznia 2019), który pomógł nam zrealizować najważniejsze działania związane z wdrażaniem i rozwijaniem marki Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów. Poniżej krótkie podsumowanie działań zrealizowanych w ramach grantu.

1. Identyfikacja wizualna Geoparku krainy Wygasłych Wulkanów

Pierwszym elementem grantu było przygotowanie pełnej, profesjonalnej identyfikacji wizualnej Geoparku, zawierającej logo wraz z zasadami jego używania, a także najważniejsze elementy graficzne i przykładowe użytki (sposoby wykorzystania identyfikacji) na przyszłych materiałach promocyjnych i edukacyjnych. Na tym etapie projektu grantowego odbyły się:

  • realizacja warsztatów aktywizujących mających na celu przedstawienie projektantom identyfikacji wizualnej najważniejszych skojarzeń związanych z marką (więcej informacji tutaj)
  • przygotowanie pełnej księgi znaku oraz przykładowych pożytków przez profesjonalną agencję graficzną (więcej informacji tutaj)

2. CErtyfikat geoparku krainy wygasłych wulkanów

Drugim etapem projektu grantowego było zastrzeżenie znaku w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, przygotowanie regulaminu używania znaku w formie nadawanego podmiotom branży turystycznej Certyfikatu Jakości oraz przeprowadzenie pierwszego naboru do Certyfikatu Geoparku. Proces przebiegał następująco:

  • przeprowadzenie procesu zastrzegania znaku w urzędzie patentowym za pośrednictwem profesjonalnego rzecznika patentowego
  • przeprowadzenie naboru podmiotów do Certyfikatu Geoparku (więcej informacji tutaj, ogłoszenie wyników tutaj)
  • wręczenie certyfikatów, a także tzw. złotych certyfikatów wybranym podmiotom branży turystycznej podczas Kaczawskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Krotoszycach (relacja zdjęciowa poniżej)

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Aplikacja do UNESCO Złożona!
Następny wpis
Wyniki konkursu Działaj Lokalnie 2020

Zobacz podobne

Menu