Protokół komisji naboru

EEA Grants, Ogłoszenia

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG

PROTOKÓŁ KOMISJI NABORU

spisany w dniu 24.07.2014 r.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Kaczawskiego w sprawie powołania komisji naboru dla funkcji:

a) koordynatora projektu ds. finansowych i sprawozdawczości

b) koordynatora projektu ds. zadań edukacyjnych

c) administratora strony internetowej projektu

pełnionych w ramach zadania pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” współfinansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
w ramach funduszy EOG.

 

Komisja Naboru w składzie:

– Ewelina Rozpędowska – prezes Stowarzyszenia

– Beata Castaneda Truillo – skarbnik

– Waldemar Tłusty – członek zarządu

 

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, którzy przeszli etap oceny formalnej na funkcję koordynatora projektu ds. zadań edukacyjnych zdecydowała o wyborze i rekomendowaniu na to stanowisko Panią Julię Jankowskiej z Dobkowa.

Spełnia ona wszystkie wymagane w ogłoszeniu kryteria. Poza wykształceniem w zakresie nauk przyrodniczych posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania graficznego i merytorycznego publikacji edukacyjnych. Posiada staż pracy w organizacji pozarządowej i zna procedury funkcjonowania takich organizacji. Biegle posługuje się językiem angielskim

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Protokół komisji naboru
Następny wpis
Zapytanie ofertowe – aparat fotograficzny z osprzętem

Zobacz podobne

Menu