Protokół komisji naboru

EEA Grants, Ogłoszenia

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG

PROTOKÓŁ KOMISJI NABORU

spisany w dniu 24.07.2014 r.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Kaczawskiego w sprawie powołania komisji naboru dla funkcji:

a) koordynatora projektu ds. finansowych i sprawozdawczości

b) koordynatora projektu ds. zadań edukacyjnych

c) administratora strony internetowej projektu

pełnionych w ramach zadania pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” współfinansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
w ramach funduszy EOG.

 

Komisja Naboru w składzie:

– Ewelina Rozpędowska – prezes Stowarzyszenia

– Beata Castaneda Truillo – skarbnik

– Waldemar Tłusty – członek zarządu

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, którzy przeszli etap oceny formalnej na funkcję administratora strony internetowej projektu zdecydowała o wyborze i rekomendowaniu na to stanowisko Pana Dawida Gudela z Nowego Kościoła.

Spełnia on wymagane w ogłoszeniu kryteria: ukończył studia dziennikarskie, posiada doświadczenie w pracy w prasie oraz zarządzał do tej pory stronami internetowymi i społecznościowymi. Biegle posługuje się również językiem angielskim.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Protokół komisji naboru
Następny wpis
Protokół komisji naboru

Zobacz podobne

Menu