Protokół z rozpoznania cenowego – długopisy

EEA Grants, Ogłoszenia

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”

finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG

 

Mściwojów, 03.02.2017 r.

 

PROTOKÓŁ

ROZPOZNANIE CENOWE

W celu wykonania i dostarczenia długopisów promocyjnych przeprowadzono rozpoznanie cenowe.

Dla realizacji zamówienia w dniu 18.01.2016 r. zaproszono do złożenia ofert cenowych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: http://www.partnerstwokaczawskie.pl.

Treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty oraz załącznikiem stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

Przedstawiono poniższe oferty:

Lp. Wykonawca Zaproponowana kwota brutto Liczba uzyskanych punktów
1. Goma Agencja Reklamy Mariusz Markut

Targowa 16, 37-464 Stalowa Wola

2398,50 92,31
2. Promo Studio Agencja Reklamowa

Dworcowa 8B, 43-460 Wisła

2952,00 75,00
3. Studio Mrówka Joanna Foryś-Maziak

ul. Zagonów 1, 30-328 Kraków

2214,00 100,00
4 G4U sp z o.o.

ul. Twarta 18, 00-105 Warszawa

3690,00 60,00
5 F.U.H. Nana Wiesław Garbień

ul. Pilotów 23, 31-462 Kraków

3150,00 70,28
6 SIM Koło sp. z o.o.

Asnyka 35, 62-600 Koło

2398,50 92,31
7 Respo s.c.

ul. Kołłątaja 22, 64-000 Konin

2730,60 81,08
8 Bilka-Bis Węgietak Anna

Trzęsiny 17, 22-463 Radecznica

3136,50 70,59
9 Heyday Studio Reklamy Magdalena Kotarska-Krząścik

Szara 12/1, 30-820 Kraków

2521,50 87,80
10 La linea Anna Dymaczewska

ul. Jerzego 2, 05-825 Natolin

3284,10 67,41
11 Lasernia 24 sp. z o.o

ul. Łowińskiego 73/129, 31-752 Kraków

2324,60 95,24
12 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Hndlowe JMJ

Katowicka 77, 41-500 Chorzów

2952,00 75,00
13 Consorts B.Golańska C.Jakubowski E.Miszczak

ul. Bojowników Getta Warszawskiego 16

91-438 Łódź

2970,00 74,54
14 Pro-factum spółka jawna

ul. Winogronowa 17, 05-831 Rozalin

2693,70 82,19
15 S-PRINT 2 sp. z o.o.

ul. Techników 5, 40-326 Katowice

3430,22 64,54
16 Vibematters Wojciech Kurzyk

al. Piłsudskiego 7/47 90-368 Łódź

4059,10 54,54
17 Studio Greencom Artur Mazur

Katowicka 11 lok U25, 61-131 Poznań

3690,00 60,00
18 Design 4 Business Tomasz Świętorzecki

Olszanka 1A, 16-060 Zabłudów

3136,50 70,59
19 „Reklama” Bogdan Borowczyk

ul. Wodna 14, 66-400 Gorzów Wlkp.

2900,00 76,34
20 Feelgood Sp. z o.o.

ul. Turystyczna 2, 31-213 Kraków

2915,10 75,95
21 Mega-Media Marzena Paluchowska

ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie

3468,60 63,83
22 Positive Gifts Daria Goździńska

ul. Poniatowskiego 17/6, 44-100 Gliwice

2730,60 81,08
23 Pozorski Trade Andrzej Pozorski

Siercza 343, 32-020 Wieliczka

3210,00 68,97
24 Promotor – marketing, promocja Anna Karczmarz

ul. Forteczna 36-31, 58-316 Wałbrzych

2902,80 76,27
25 NUEKO Arkadiusz Stolecki

Łąkowa 10, 41-407 Imielin

3259,50 67,92

Oferty zostały ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

  • Cena – oferta, która opiewa na najniższą łączną kwotę brutto za wykonanie całości zamówienia, otrzymała 100 %. Zamawiający przyznał maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferowała najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostały wyliczone ze wzoru:

C =  (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: w/w wykonawcy spełnili wymagania określone w rozpoznaniu cenowym, tj. złożyli ofertę na właściwym formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

Wybrano ofertę nr 3 firmy: Studio Mrówka Joanna Foryś-Maziak ul. Zagonów 1, 30-328 Kraków jako najkorzystniejszą. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena – 100%.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś, współfinansowanego z Funduszu Małych Grantów programu PL02 – Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” Finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi programowymi dla projektów współfinansowanych ze środków EOG.

Wywieszono na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego w dniu 03.02.2017 r.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Zapytanie ofertowe – druk folderów edukacyjnych
Następny wpis
Protokół z rozpoznania cenowego – notesy promocyjne

Zobacz podobne

Menu