Protokół z rozpoznania cenowego – notesy promocyjne

EEA Grants, Ogłoszenia

 

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”

finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG

Mściwojów, 03.02.2017 r.

 

PROTOKÓŁ

ROZPOZNANIE CENOWE

W celu wykonania i dostarczenia notesów promocyjnych przeprowadzono rozpoznanie cenowe.

Dla realizacji zamówienia w dniu 18.01.2016 r. zaproszono do złożenia ofert cenowych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: http://www.partnerstwokaczawskie.pl.

Treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty oraz załącznikiem stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

Przedstawiono poniższe oferty:

Lp. Wykonawca Zaproponowana kwota brutto Liczba uzyskanych punktów
1 Vis-Media Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska

Wielka Nieszawka ul. Złota 7

87-165 Cierpice

4500,00 63,36
2 Firma MILA Waldemar Chronowski

ul. Czarny Dwór 4A, 80-365 Gdańsk

4428,00 64,39
3 Awi-Graf  Iwona Kopytowska

ul. Kopernika 3-5, 70-241 Szczecin

4292,70 66,42
4 Rewers sp. z o.o.

ul. Grudziądzka 16/44, 11-040 Dobre Miasto

7380,00 38,63
5 REMI-B, K. Boiński, A. Krokowski s.j.

ul. Strażacka 35, 43-382 Bielsko-Biała

5579,28 51,10
6 ViW Studio Wiktor Krawczyński

ul. Szkolna 3, 05-530 Dobiesz

3672,00 77,65
7 Goma Agencja Reklamy Mariusz Markut

ul. Targowa 16, 37-464 Stalowa Wola

3628,50 78,58
8 FHU Europartners Mirosław Dudek

Wieniawskiego 49, 43-100 Tychy

3872,04 73,64
9 Bema Graphics s.c.

Tokarska 9, 20-210 Lublin

4226,28 67,46
10 Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Rzeszowie

Kopernika 1, 35-959 Rzeszów

2851,23 100,00
11 Promo Studio Agencja Reklamowa

ul. Dworcowa 8B, 43-460 Wisła

3997,50 71,33
12 Studio Mrówka Joanna Foryś-Maziak

ul. Zagonów 1, 30-328 Kraków

4014,72 71,02
13 Printing House

ul. Szkolna 30, 05-091 Ząbki

4489,50 63,51
14 DERENTIS S.C.

Kolejowa 65, 05-220 Zielonka

5278,17 54,02
15 DRUKARNIA SIL-VEG-DRUK

ul. Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec

3813,00 74,78
16 Enveloper s.c.

ul. Wąska 33/35, 62-052 Komorniki

4860,00 58,67
17 SIM Koło sp. z o.o.

ul. Asnyka 35, 62-600 Koło

5608,80 50,83
18 PPHU LIR Elżbieta Zajet

Grudnwaldzka 2, 82-300 Elbląg

4800,00 59,40
19 Agencja Wydawnicza „Argi” s.c.

Żegiestowska 11, 50-542 Wrocław

3690,00 77,27
20 Dolnośląskie Zakłady Graficzne sp. z o.o.

Wyzwolenia 41, 58-300 Wałbrzych

4809,30 59,29
21 FHU Mariola Borkowska

ul. Ablewicza 13/21, 33-100 Tarnów

4415,70 64,57
22 SHORT Media Adam Szort

Młodzieżowa 15/1, 89-604 Chojnice

3936,00 72,44
23 Vibematters Wojciech Kurzyk

Piłsudskiego 7/47, 90-368 Łódź

4735,50 60,21
24 Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski

ul. Sokołowska 12a, 01-142 Warszawa

4516,56 63,13
25 Arda s.c. usługi projektowo-poligraficzne

ul. Zacisze 3, 32-100 Proszowice

3813,00 74,78
26 „Reklama” Bogdan Borowczyk

ul. Wodna 14, 66-400 Gorzów Wielkopolski

4428,00 64,39
27 MEGA-MEDIA Marzena Paluchowska

Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie

4103,28 69,49
28 Firma poligraficzno-introligatorska „Udziałowiec” sp. z o.o.

ul. Narcyzowa 2, 42-256 Olsztyn k/Częstochowy

4870,80 58,54
29 Digital Media sp. z o.o.

ul Garczyńskiego 4c, 64-920 Piła

3999,00 71,30
30 4 WAY sp. z o.o.

ul. Magnacka 34, 60-685 Poznań

4167,00 68,42
31 Promotow – marketing, promocja Anna Karczmarz

ul. Forteczna 36-31, 58-316 Wałbrzych

4649,40 61,32
32 NUEKO Arkadiusz Stolecki

ul. Łąkowa 10, 41-407 Imielin

4779,78 59,65

Oferty zostały ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

  • Cena – oferta, która opiewa na najniższą łączną kwotę brutto za wykonanie całości zamówienia, otrzymała 100 %. Zamawiający przyznał maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferowała najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostały wyliczone ze wzoru:

C =  (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: w/w wykonawcy spełnili wymagania określone w rozpoznaniu cenowym, tj. złożyli ofertę na właściwym formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

Wybrano ofertę nr 10 firmy: Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Rzeszowie

Kopernika 1, 35-959 Rzeszów jako najkorzystniejszą. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena – 100%.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś, współfinansowanego z Funduszu Małych Grantów programu PL02 – Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” Finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi programowymi dla projektów współfinansowanych ze środków EOG.

Wywieszono na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego w dniu 03.02.2017 r

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Protokół z rozpoznania cenowego – długopisy
Następny wpis
Protokół z rozpoznania cenowego – foldery edukacyjne

Zobacz podobne

Menu