Protokół komisji naboru

EEA Grants, Ogłoszenia

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG

PROTOKÓŁ KOMISJI NABORU

spisany w dniu 24.07.2014 r.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Kaczawskiego w sprawie powołania komisji naboru dla funkcji:

a) koordynatora projektu ds. finansowych i sprawozdawczości

b) koordynatora projektu ds. zadań edukacyjnych

pełnionych w ramach zadania pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” współfinansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
w ramach funduszy EOG.

 

Komisja Naboru w składzie:

– Ewelina Rozpędowska – prezes Stowarzyszenia

– Beata Castaneda Truillo – skarbnik

– Waldemar Tłusty – członek zarządu

 

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, którzy przeszli etap oceny formalnej na funkcję koordynatora projektu ds. finansowych i sprawozdawczości zdecydowała o wyborze i rekomendowaniu nato stanowisko Pana Krzysztofa Kowalczyka z Jawora.

Spełnia on wszystkie wymagane w ogłoszeniu kryteria. Posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w tym także w zakresie rozliczeń finansowych oraz sprawozdawczości. Ponadto posiada szeroką znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych jak i płynnie porusza się w tematach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz innych dokumentów związanych
z zachowaniem konkurencyjności przy wyborze wykonawców dla realizowanych zamówień przez organizacje pozarządowe.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Protokół – rozpoznanie cenowe
Następny wpis
Protokół komisji naboru

Zobacz podobne

Menu