Protokół z rozpoznania cenowego – foldery edukacyjne

EEA Grants, Ogłoszenia

 

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”

finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG

Mściwojów, 03.02.2017 r.

 

PROTOKÓŁ

ROZPOZNANIE CENOWE

W celu wykonania i dostarczenia folderów edukacyjnych przeprowadzono rozpoznanie cenowe.

Dla realizacji zamówienia w dniu 18.01.2016 r. zaproszono do złożenia ofert cenowych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: http://www.partnerstwokaczawskie.pl.

Treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty oraz załącznikiem stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

Przedstawiono poniższe oferty:

Lp. Wykonawca Zaproponowana kwota brutto Liczba uzyskanych punktów
1. AWI-GRAF Iwona Kopytowska

ul. Kopernika 3-5, 70-241 Szczecin

2365,20 86,57
2. REMI-B K.Boiński A.Krokowski sp.j.

ul. Strażacka 35, 43-382 Bielsko-Biała

2754,00 74,35
3. Goma Agencja Reklamy Mariusz Markut

ul. Targowa 16, 37-464 Stalowa Wola

3195,54 64,07
4 „GRAFMAR” sp. z o.o.

ul. Wiejska 43, 36-100 Kolbuszowa Dolna

2047,50 100,00
5 Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Rzeszowie

Kopernika 1, 35-959 Rzeszów

2449,91 83,57
6 Printing House

ul. Szkolna 30, 05-091 Ząbki

3132,00 65,37
7 Drukarnia Wydawnictwo Druk-Ar s.c.

ul. Mechaniczna 30, 67-200 Głogów

3255,00 62,90
8 DRUKARNIA SIL-VEG-DRUK

ul. Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec

2246,40 91,15
9 Enveloper s.c.

ul. Wąska 33/35, 62-052 Komorniki

4980,00 41,11
10 Barbara Mastek Z.U.P Printograph

Mickiewicza 19, 32-800 Brzesko

3121,20 65,60
11 Drukarnia Kadruk s.c Kotarski Mariusz, Kotarska Irena

Romera 10E, 71-246 Szczecin

2709,00 75,58
12 S-PRINT 2 sp. z o.o.

ul. Techników 5, 40-326 Katowice

2821,00 72,58
13 Agencja Wydawnicza „Argi” s.c.

Żegiestowska 11, 50-542 Wrocław

3075,00 66,59
14 Dolnośląskie Zakłady Graficzne sp. z o.o.

Wyzwolenia 41, 58-300 Wałbrzych

3567,00 57,40
15 Drukarnia Kolejowa Kraków sp. z o.o.

ul. Forteczna 20A, 32-086 Węgrzce

2887,50 70,91
16 Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski

ul. Sokołowska 12a, 01-142 Warszawa

3250,00 63,00
17 Digital Media sp. z o.o.

ul Garczyńskiego 4c, 64-920 Piła

3456,00 59,24

Oferty zostały ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

  • Cena – oferta, która opiewa na najniższą łączną kwotę brutto za wykonanie całości zamówienia, otrzymała 100 %. Zamawiający przyznał maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferowała najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostały wyliczone ze wzoru:

C =  (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: w/w wykonawcy spełnili wymagania określone w rozpoznaniu cenowym, tj. złożyli ofertę na właściwym formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

 Wybrano ofertę nr 4 firmy: „GRAFMAR” sp. z o.o. ul. Wiejska 43, 36-100 Kolbuszowa Dolna jako najkorzystniejszą. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena – 100%.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś, współfinansowanego z Funduszu Małych Grantów programu PL02 – Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” Finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi programowymi dla projektów współfinansowanych ze środków EOG.

Wywieszono na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego w dniu 03.02.2017 r.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Protokół z rozpoznania cenowego – notesy promocyjne
Następny wpis
Protokół z rozpoznania cenowego – książki edukacyjne

Zobacz podobne

Menu