Protokół z rozpoznania cenowego – książki edukacyjne

EEA Grants, Ogłoszenia

 

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”

finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG

Mściwojów, 03.02.2017 r.

 

PROTOKÓŁ

ROZPOZNANIE CENOWE

W celu wykonania i dostarczenia notesów promocyjnych przeprowadzono rozpoznanie cenowe.

Dla realizacji zamówienia w dniu 18.01.2016 r. zaproszono do złożenia ofert cenowych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: http://www.partnerstwokaczawskie.pl.

Treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty oraz załącznikiem stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

Przedstawiono poniższe oferty:

Lp. Wykonawca Zaproponowana kwota brutto Liczba uzyskanych punktów
1. AWI-GRAF Iwona Kopytowska

ul. Kopernika 3-5, 70-241 Szczecin

4082,40 61,21
2. Rewers sp. z o.o.

ul. Grudziądzka 16/44, 11-040 Dobre Miasto

4309,20 57,99
3. Drukarnia Biały Kruk Milewscy s.j.

ul. Tygrysia 50, Sobolewo, 15-509 Białystok

3879,75 64,41
4. Drukarnia Wydawnictwo Druk-Ar s.c.

ul. Mechaniczna 30, 67-200 Głogów

4599,00 54,34
5. „GRAFMAR” sp. z o.o.

ul. Wiejska 43, 36-100 Kolbuszowa Dolna

2499,00 100,00
6. Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Rzeszowie

Kopernika 1, 35-959 Rzeszów

3472,34 71,97
7. Wydawnictwo Garmond A.Fajfer i K.Głowik

Kazuń Nowy, ul. Dolna 12, 05-152 Czosnów

2900,00 86,17
8. DRUKARNIA SIL-VEG-DRUK

ul. Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec

4914,00 50,85
9. Barbara Mastek Z.U.P Printograph

Mickiewicza 19, 32-800 Brzesko

3877,20 64,45
10. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe “JANTER” s.c.

ul. Chrobrego 4, 11-300 Biskupiec

3002,40 83,23
11. Drukarnia Kadruk s.c Kotarski Mariusz, Kotarska Irena

Romera 10E, 71-246 Szczecin

4620,00 54,09
12. Agencja Wydawnicza „Argi” s.c.

Żegiestowska 11, 50-542 Wrocław

3150,00 79,33
13. Dolnośląskie Zakłady Graficzne sp. z o.o.

Wyzwolenia 41, 58-300 Wałbrzych

4326,00 57,77
14. Drukarnia Kolejowa Kraków sp. z o.o.

ul. Forteczna 20A, 32-086 Węgrzce

3360,00 74,38
15. PPU MULTIGRAF s.c.

ul. Bielicka 76C, 85-135 Bydgoszcz

2602,80 96,01
16. Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski

ul. Sokołowska 12a, 01-142 Warszawa

3780,00 66,11
17. S-PRINT 2 sp. z o.o.

ul. Techników 5, 40-326 Katowice

3732,00 66,96
18. OMIKRON sp. s o.o.

ul. Kutrzeby 15, 05-082 Stare Babice

3465,00 72,12
19. TYPO Usługi Wydawnicze Jadwiga Popowska

ul. Lewinowska 33, 03-684 Warszawa

3045,00 82,07

Oferty zostały ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

  • Cena – oferta, która opiewa na najniższą łączną kwotę brutto za wykonanie całości zamówienia, otrzymała 100 %. Zamawiający przyznał maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferowała najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostały wyliczone ze wzoru:

C =  (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: w/w wykonawcy spełnili wymagania określone w rozpoznaniu cenowym, tj. złożyli ofertę na właściwym formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

Wybrano ofertę nr 5 firmy: „GRAFMAR” sp. z o.o. ul. Wiejska 43, 36-100 Kolbuszowa Dolna jako najkorzystniejszą. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena – 100%.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś, współfinansowanego z Funduszu Małych Grantów programu PL02 – Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” Finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi programowymi dla projektów współfinansowanych ze środków EOG.

Wywieszono na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego w dniu 03.02.2017 r.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Protokół z rozpoznania cenowego – foldery edukacyjne
Następny wpis
Zapytanie ofertowe

Zobacz podobne

Menu