Protokół z rozpoznania cenowego – mapa geoturystyczna

Dobków, 20 marca 2019

ROZPOZNANIE CENOWE

w związku z realizacją zadania pn.: „Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie” – MAPA GEOTURYSTYCZNA

Dla realizacji zamówienia w dniu 08.03.2019 r. zaproszono do złożenia ofert cenowych wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty oraz załącznikiem stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

Przedstawiono poniższe oferty:

Lp. Wykonawca Zaproponowana kwota brutto Liczba uzyskanych punktów
1. Tomasz Bira
ul. Iwaszkiewicza 22, 46-100 Namysłów
17 000,00 zł 100,00
2. Wydawnictwo Kartograficzne JEL-KART Mariusz Micka
Staniszów 63/1, 58-500 Jelenia Góra
18 327,00 zł 92,76
3. Euro Pilot sp. z o. o.
ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa
17 220,00 zł 98,72
4. Ekovert Łukasz Szkudlarek
ul. Średzka 39/1, 54-001 Wrocław
20 000,00 zł 85,00
5. GeoWizja Maria Barmuta
Pisarzowa 407, 34-653 Męcina
22 000,00 77,27

Oferty zostały ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

  • Cena – oferta, która opiewa na najniższą łączną kwotę brutto za wykonanie całości zamówienia, otrzymała 100 %. Zamawiający przyznał maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferowała najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostały wyliczone ze wzoru:

C =  (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: w/w wykonawcy spełnili wymagania określone w rozpoznaniu cenowym, tj. złożyli ofertę na właściwym formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

Wybrano ofertę nr 1: Tomasz Bira, ul. Iwaszkiewicza 22, 46-100 Namysłów. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena – 100%.

Operacja pn. „Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie” realizowana przez Stowarzyszenie Kaczawskie, mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej regionu Krainy Wygasłych Wulkanów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Zapytanie ofertowe na wykonanie mapy geoturystycznej
Następny wpis
Mapa Geoturystyczna Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów

Zobacz podobne

Menu